Факультет оперативно-рятувальних сил

 

Факультет оперативно-рятувальних сил є структурним підрозділом Національного Університету цивільного захисту України, вищого навчального закладу IV рівня акредитації державної форми власності, підпорядкованого Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

До складу факультету входять чотири кафедри, спеціальної, рятувальної та автомобільної підготовки та п’ять курсантських підрозділів.

Факультет функціонує відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових актів МОН та ДСНС України, Статуту Національного університету цивільного захисту України та Положенню про факультет.

Головними завданнями Факультету є:

  • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр та магістр;
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу та суспільство, формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психологічно сталого та фізично здорового покоління громадян, формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, курсантами, студентами, слухачами;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
  • створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на Факультеті та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у сфері цивільного захисту, а також стандартів вищої освіти Університету;
  • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
  • пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
  • співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.


 

Контакти

Поштова адреса:
61039, м. Харків,
вул. Баварська, 7, факультет ОРС
Телефони:
(095) 606-71-79
(099) 184-87-22
(093) 313-17-24
(068) 146-73-23
(095) 927-58-00
(093) 312-36-79