З метою розширення прав і можливостей жінок, а також зміцнення їхньої ролі у процесі здійснення національних реформ, за підтримки громадянського суспільства Служба порятунку забезпечує виконання зобов'язань щодо гендерної рівності, зокрема Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, а також резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека».

Сьогодні впровадження принципу гендерної рівності є одним з пріоритетів ДСНС. Адже імплементація таких офіційних актів, як Резолюція ООН 1325 - це не лише про жінок, а й про прозоре суспільство та рівні можливості для кожного.

 

Наразі ДСНС напрацьовує свою дорожню карту у широкому в запровадженні ґендерної політики у всіх сферах своєї діяльності. Зокрема, здійснюються заходи щодо інтеграції ґендерної тематики в навчальну програму відомчих навчальних закладів.

 

З метою інтегрування гендерних аспектів в дяльність університету, комплексного підходу до реалізації гендерної політики у освітньому процесі та проведення досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на факультеті призначено відповідальну особу - доцента кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету Марину Чиркіну, яка входить до складу Центру гендерної освіти університету.

 

 

Чиркіна Марина Анатоліївна

доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є попередження і боротьба з переслідуванням, сексуальними домаганнями, дискринмінацією та зловживання владою. В університеті створена Комісія по роботі за даним напрямом, до складу якої входить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету Марина Чиркіна.

 

Начальник факультету Олексій Олійников та доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина Чиркіна увійшли до складу робочої групи з питань проведення гендерного оцінювання в університеті.

 

На факультеті провододиться наступна робота щодо інтеграції гендерних підходів в освітній процес, а саме:

  • вересень 2020 року Надано інформаційну картку інтегрування гендерного підходу в освітній процес закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України.
  • листопад 2020 року Розглянуто проект «Методичних рекомендацій з інтеграції гендерних підходів в систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України» та надано пропозиції щодо їх застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти цивільного захисту.
  • листопад 2020 року З метою проведення досліджень з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків надані статистичні дані 2016-2020 р. для врахування ґендерної складової у системі ДСНС.
  • листопад 2020 року Доповідь Голови студентської ради щодо організації роботи в університету за напрямом - ґендерна політика. Доведення нормативно-правової бази.
  • листопад 2020 року Запропоновано перелік заходів, які плануються  факультетом оперативно-рятувальних сил в режимі карантинних обмежень до Міжнародної кампанії «16 днів проти насильства», яка проводиться щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня.
  • 25.11 - 10.12 2020 року провододились заходи відповідно до Плану заходів університету в межах проведення щорічної Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства". Кураторами факультету проведено бесіди за темами:

 25.11 - 28.11 2020 року - «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною», «СТОП насильству» та «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання»

30.11 - 05.12 2020 року - «Міжнародний день боротьби з рабством», «Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями», «6 грудня - вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі»

7.12 - 10.12.2020 року -  Міжнародний день прав людини

 

  • лютий 2021 року начальник факультету Олексій Олійников та  доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина Чиркіна, як члени робочої групи з питань проведення гендерного оцінювання в університеті, взяли участь у вебінарі «Гендерна самооцінка в системі ДСНС» за участі Структури «ООН Жінки» в Україні, який проводився на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», Плану заходів МВС з реалізації гендерної політики на період до 2021 року (Наказ МВС України від 26.04.2019 №330), Наказу ДСНС України від 30.12.2020 року № 693 «Про створення робочих груп».