Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів (курсантів) університету. На факультеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів (курсантів) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Усі студенти (курсанти), які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування (ст. 40 Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту»).

 

Студентське самоврядування факультету 

  

Голова студентського самоврядування — Дар'я ДУМЧИКОВА, курсантка 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Секретар студентського самоврядування — Єгор АРТЮХОВ, курсант 3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил

 

Члени студентського самоврядування факультету:

 

 
Голова сектору навчально- виховної роботи — Андрій ПАНАСЕНКО, курсант 3-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Голова сектору спортивно-масових заходів — Михайло ЗАБАЙРАЧНИЙ, курсант 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Голова сектору побутово-господарських робіт — Данило БИКОВ, курсант 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Голова сектору культурно-масових заходів — Ольга ЖУРАВЛЬОВА, студентка 2-го курсу факультету оперативно-рятвуальних сил

 

Студентське самоврядування 1,2 та 6-го курсів

Студентське самоврядування 3-4-го курсу

 

Нормативна база діяльності студентського самоврядування

 

Завдання студентської ради факультету:

1) приймає рішення, що регламентують її організацію та діяльність студентського самоврядування факультету (гуртожитку, курсу)

2) проводить організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи

3) забезпечує індивідуальний виховний вплив на студентів (курсантів) щодо виконання ними своїх обов'язків

4) сприяє навчальній, науковій та творчій діяльності студентів (курсантів) факультету (гуртожитку, курсу)

5) сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів (курсантів) факультету (гуртожитку, курсу)

6) виконує інші функції, передбачені цим Положенням

 

Студентська рада факультету (гуртожитку, курсу) має право на застосування до студентів (курсантів) заходів громадського впливу:

1) за зразкове виконання громадських доручень (службових обов’язків) - клопотати перед керівником підрозділу про заохочення згідно із Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту

2) за невиконання громадських доручень (порушення службової дисципліни) - оголосити громадське попередження; оголосити громадський осуд; обмежитись обговоренням справи, якщо винний щиросердно розкаявся та вибачився перед колективом; клопотати перед керівником підрозділу про притягнення винного до дисциплінарної відповідальності згідно із Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту.

 

Що робити, якщо виникли проблемні питання стосовно:

 

14.11.2020 року Доповідь голови сектору побутово-господарчих робіт факультету оперативно-рятувальних сил Данила БИКОВА щодо збору та напрямку витрати членських внесків курсантів відповідно до Статті 40. Студентське самоврядування (розділ VII) Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» п.10, п.11. 

 

07.11.2020 року Доповідь Голови студентської ради щодо організації роботи в університету за напрямом - ґендерна політика. Доведення нормативно-правової бази.

 

23.10.2020 року Доповідь Голови студентської ради факультету Дар’ї Думчикової щодо правил академічної доброчесності та етичної поведінки, якими мають керуватися здобувачі вищої освіти, наукові та науково-педагогічні працівники Національного університету цивільного захисту України під час навчання, провадження науково-педагогічної, творчої діяльності,  відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

 

10.10.2020 року Засідання студентської ради факультету. Розглядались питання щодо покращення успішності навчання, стану здоров'я та фізичного стану курсантів 1-х - 6-х курсів.

 

2.10.2020 року Засідання студентської ради факультету. Розглядались питання щодо оновлення складу студентського самоврядування на 1,2-му та 6-му курсах факультету, дотримання здобувачами вищої освіти карантинних заходів.

 

4.09.2020 року Засідання студентської ради факультету. Розглядались питання щодо покращення соціально-побутових умов на 3,4-му курсах факультету та рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19.