В 2022 році в університеті проведено набір студентів, які будуть здобувати освіту за бюджетною формою навчання.

За замовленням Міністерства оборони України було проведено набір студентів на спеціальність 261 «Пожежна безпека» освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

Під час навчання, студенти повинні пройти навчання на кафедрі військової підготовки (термін – 2 роки) за військово-обліковою спеціальністю «Організація пожежної безпеки» або «Організація пожежної безпеки у військах (силах)».

Випускники мають 100% працевлаштування на первинних посадах в органах пожежної безпеки Збройних Сил України:

1) Командир (начальник) пожежно-рятувального підрозділу

2) Начальник служби пожежної безпеки

 

Завдання (обов’язки ) які виконуються на посаді командира (начальника) пожежно-рятувального підрозділу:

1) проводе профілактичну роботу щодо покращення стану пожежної безпеки на об’єктах військової частини:

- додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військової частини;

- утримання джерел протипожежного водопостачання;

- організацію експлуатації первинних засобів пожежогасіння.

2) підтримує постійну готовність пожежно-рятувального підрозділу до дій за призначенням:

- забезпечує постійну готовність бойових обслуг і екіпажів до ліквідації пожеж та проведення першочергових рятувальних робіт;

- організовує службу пожежного наряду (чергової зміни) пожежно-рятувального підрозділу;

- організовує пожежно-постову службу.

3) проводе спеціальну (професійну) підготовку;

4) організовує експлуатацію техніки, пожежного обладнання, захисного одягу та спорядження, засобів захисту органів дихання та зору;

5) виїжджає на пожежі, керує їх гасінням, слідкує за виконанням особовим складом правил техніки безпеки.

 

Завдання (обов’язки ) які виконуються на посаді начальника служби пожежної безпеки:

1) розробляє плануючі документи щодо забезпечення:

- належного стану пожежної безпеки об’єктів військової частини;

- плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;

- комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів військової частини;

- інструкцій про заходи пожежної безпеки на об’єктах військової частини;

2) перевіряє додержання (виконання) законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах військової частини;

3) бере участь у службових розслідуваннях (службових перевірках) обставин і причин пожеж, які сталися у військовій частині;

4) перевіряє організацію і несення служби пожежно-рятувального підрозділу і його готовність до виконання завдань за призначенням;

5) проводе вступні інструктажі з питань пожежної безпеки;

6) керує гасінням пожежі.