Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра здійснюється відповідно до Освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» спеціальності 261 «Пожежна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Обсяг освітньої програми складає 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 6 місяців.

 

Унікальність освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» забезпечується набором навчальних дисциплін зі своєю винятковою стркутурно-логічною схемою, яка забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків, Організація гарнізонної служби тощо в процес оволодіння навичок та вмінь по організації ведення оперативних дій по гасінню пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при вивченні навчальних дисципліни Управління пожежогасінням. Це дозволяє набути загальні та фахові компетентності, що передбачають можливість застосовувати теорії, а також методи моніторингу та прогнозування, запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій та їх ліквідації.

 

Мета підготовки: підготовка фахівців, які мають оволодіти компетентностями, потрібними для керування особовим складом та процесами в напрямках убезпечення людей, захисту матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі та наслідків надзвичайних ситуацій, створення умов для пожежогасіння та проведення аварійно-рятувальних робіт та забезпечення готовності підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та протипожежної техніки до дій за призначенням.

 

Предметна область: 

  • об’єкти протипожежного захисту (населення, майно, довкілля, які підлягають захисту від пожежної небезпеки та наслідків надзвичайних ситуацій);
  • горючі речовини, процеси горіння і їх продукти;
  • пожежі та їх небезпека;
  • надзвичайні ситуації;
  • протипожежна техніка, засоби пожежогасіння та проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • засоби індивідуального та колективного захисту;
  • аварійно-рятувальні роботи;
  • системи протипожежного захисту.

 

Програма підготовки передбачає проведення переддипломної навчальної практики на посаді начальника (заступника начальника) ДПРЧ ГУ(У) ДСНС України в областях, яка проводиться у підрозділах ГУ ДСНС України. 

 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. Нормативна форма випускної атестації  – захист кваліфікаційної роботи. Виконання та захист кваліфікаційної роботи проводиться в 3-му семестрі.

 

Випускники отримують диплом державного зразка ІІ рівня вищої освіти.

 

Працевлаштування: 

1) бюджет -  в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:

- Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

- Начальник оперативного відділу;

- Начальник (заступник начальника) Державної пожежно-рятувальної частини оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

- Начальник загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо.

2) контракт - в структурах підприємницької діяльності на посадах, діяльність яких пов’язана із забезпеченням  пожежної та техногенної безпеки.