Якість професійної підготовки випускників, це один з найважливіших критеріїв, які враховуються при організації освітньої діяльності на факультеті. Так, для забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, проводиться робота щодо дотримання сукупності етичних принципів та визначених законом правил, які встановлюють (визначають) засади академічної доброчесності. Дана робота проводиться для підвищення котування університетських дипломів у країні та визнання їх за кордоном, підвищення довіри роботодавців до системи вищої освіти закладу, формування академічних цінностей та високої академічної культури у учасників освітнього процесу.

Загальні принципи, правила академічної доброчесності та етичної поведінки, якими мають керуватися здобувачі вищої освіти, наукові та науково-педагогічні працівники Національного університету цивільного захисту України під час навчання, провадження науково-педагогічної, творчої діяльності, відповідальність за порушення академічної доброчесності регламентуються Кодексом академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України.

На факультеті проводиться робота зі здобувачами освітнього процесу щодо роз’яснення принципів та правил академічної доброчесності та етичної поведінки, якими мають керуватися здобувачі вищої освіти під час навчання в університеті, та відповідальність за порушення академічної доброчесності.

 


 

 

24.01.2022 року відбулась зустріч здобувачів вищої освіти та представника Комісії з академічної доброчесності університету. На зустрічі було розглянуто принципи академічної доброчесності в НУЦЗ України, розібрано приклади її порушень та правила етичної поведінки.

 

06.11.2020 року  Методистами факультету проведено заняття зі старостами навчальних груп заочної форми навчання щодо неухильного дотримання  загальних принципів, правил академічної доброчесності та етичної поведінки під час проведення підсумкового контролю в режимі використання технологій дистанційного навчання.

 

04.11.2020 року куратори факультету провели зустрічі із закріпленими групами. Робота проводилася у форматі онлайн-конференцій із використанням програмного забезпечення Zoom. Тема зустрічі – «Вимоги Кодексу академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України».

 

08.10.2020 року науково-педагогічні працівники факультету взяли участь у вебінарі "Система виявлення плагіату". Захід було організовано та проведено фахівцями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.