Голова Ради кураторів факультету
доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки
кандидат технічних наук

полковник служби цивільного захисту
Бородич Павло Юрійович
 

 

У роботі з курсантами (студентами) куратору доцільно використовувати такі методи виховної роботи, як:

спостереження (вивчення службової документації, узагальнення якомога більшого числа незалежних характеристик) – цей метод дає можливість проаналізувати за певний термін виховного впливу рівень отримання професійних умінь та навичок, засвоєння морально-етичних норм, правил етикету, а також відстежити динаміку розвитку особистості кожного курсанта (студента). Отримані результати порівнюються з підсумками минулої діяльності, що дає змогу виявити тенденції та внести корективи в організацію та здійснення індивідуальної виховної роботи;

метод переконання – це основний метод виховання, який передбачає собою вплив керівника на свідомість курсантів (студентів). Він забезпечує вирішення головного завдання виховання – формування світосприйняття, високих громадських та ідейних якостей. Метод переконання апелює до розуму, логіки, досвіду і почуттів курсантів, забезпечуючи прийняття  ідей, їх обміркування і перетворення в мотиви поведінки;

метод прикладу полягає в тому, що винятково велике виховне значення мають позитивні зразки і приклади поведінки та діяльності інших людей. Недарма кажуть, що для духовного розвитку особистості треба три умови: великі цілі, великі перешкоди і великі приклади;

метод заохочення – це метод зовнішнього активного стимулювання, спонукання курсантів (студентів) до позитивної, ініціативної, творчої діяльності. Заохочення здійснюється за допомогою суспільного визнання успіхів курсантів, нагородження, задоволення їх духовних і матеріальних потреб. Важливо, щоб заохочення носили відкритий, гласний характер;

метод вправ (навчання) передбачає формування в особистості умінь та навичок, необхідних для вирішення професійних завдань. У даному випадку йдеться не про один вчинок вихованця, а про систему вчинків, певну лінію поведінки. Так, наприклад, курсант (студент) часто конфліктує через свою нестриманість, «гарячковість». При проведенні індивідуальної виховної роботи потрібно з'ясувати основні види ситуацій, в яких він «зривається», проводити «репетиції» необхідної поведінки в різноманітних ситуаціях і тим самим закріпити навички врівноваженої поведінки;

метод критики (стимулююча критика) – цей метод передбачає аналіз негативних результатів діяльності або якостей курсантів (студентів) та спонукання їх до позитивного  розвитку;

метод примусу (покарання) куратор не застосовує, він лише може клопотати перед прямим начальником курсанта про притягнення його до відповідальності у суворій відповідності до Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту.

Основними формами роботи куратора з курсантами (студентами) є групові (бесіди, інформування, диспути, екскурсії тощо) та індивідуальні (індивідуальні бесіди, індивідуальні завдання, індивідуальна допомога, індивідуальний контроль тощо).

 

Нормативна база діяльності кураторів факультету 

 

В межах проведення щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», який проводиться з 25 листопада до 10 грудня на факультеті оперативно-рятувальних сил кураторами навчальних груп з 25-28 листопада 2020 року були проведені зустрічі зі здобувачами вищої освіти, під час яких були проведені бесіди за темами:

  • Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною
  • СТОП насильству
  • Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання
  • ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства

Зустрічі проводились як в аудиторіях, так і з використанням сервісу для проведення онлайн-конференцій програмного забезпечення Zoom. Роботою охоплено 19-ть кураторів та здобувачі вищої освіти із 22-х навчальних груп.

 

Бесіду за темою: «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною» з закріпленою групою ПБк-17-241 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Сергій НАЗАРЕНКО 

 

Бесіду за темою: «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною» з закріпленою групою ПГПБк-19-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Андрій МАКСИМОВ 

 

Бесіду за темою: «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною» з закріпленою групою ХТкс-19-225 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина ЧИРКІНА

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною» з закріпленою групою ПГПБс-18-232 проводить старший викладач кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Дмитро САВЕЛЬЄВ

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною» з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Олександр ЧЕРКАШИН 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «Етика поведінки, кохання та культура взаємовідносин з дівчиною» з закріпленою групою ПГПБс-19-223 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Вікторія ДЕЙНЕКА 

 

Бесіду за темою: «СТОП насильству» з закріпленою групою ХТкс-20-215 проводить викладач кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Євген СЛЕПУЖНІКОВ

 

Бесіду за темою: «СТОП насильству» з закріпленою групою ПГПБк-20-211 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Роман КОВАЛЕНКО

 

Бесіду за темою: «СТОП насильству» з закріпленою групою ПГПБк-19-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Андрій МАКСИМОВ

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «СТОП насильству» з закріпленою групою ПГПБс-19(18)-234 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Дмитро БЕЛЮЧЕНКО 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «СТОП насильству» з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить старший викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Сергій ЩЕРБАК 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою ПГПБс-17-242 за темою «СТОП насильству» проводить старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Костянтин ОСТАПОВ

 

Бесіду за темою: «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання» з закріпленою групою ХТкс-20-215 проводить викладач кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Євген СЛЕПУЖНІКОВ

 

Бесіду за темою: «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання» з закріпленою групою ПБк-17-241 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Сергій НАЗАРЕНКО 

 

Бесіду за темою: «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання» з закріпленою групою ХТкс-19-225 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина ЧИРКІНА 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання» з закріпленою групою ПГПБс-17-242 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Дмитро ТРЕГУБОВ 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання» з закріпленою групою ПГПБс-18-232 проводить старший викладач кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Дмитро САВЕЛЬЄВ

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «Проблема насильства над жінкою в сім'ї та шляхи її подолання» з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить старший викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Сергій ЩЕРБАК

 

Бесіду за темою: «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» з закріпленою групою ПГПБк-20-211 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Роман КОВАЛЕНКО

 

Бесіду за темою: «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» з закріпленою групою ПГПБк-19-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Андрій МАКСИМОВ 

 

Бесіду за темою: «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» з закріпленою групою ХТкс-19-225 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина ЧИРКІНА

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою ПГПБс-17-242 за темою «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» проводить старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Костянтин ОСТАПОВ 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» з закріпленою групою ПГПБс-18-232 проводить старший викладач кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Дмитро САВЕЛЬЄВ

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» з закріпленою групою ПГПБс-17-242 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Дмитро ТРЕГУБОВ 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom за темою: «ВІЛ/СНІД – одна із самих глобальних проблем людства» з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить старший викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Сергій ЩЕРБАК

 

 

Для запобігання хвороби на ігроманію під час кураторської години на факультеті оперативно-рятувальних сил НУЦЗ України з 9-14 листопада 2020 року була проведена бесіда кураторів з навчальними групами за темою: «Профілактика ігрової залежності».

Бесіду з закріпленою групою ПБк-17-241 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Сергій НАЗАРЕНКО .

 

Бесіду з закріпленою групою ХТкс-20-215 проводить викладач кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Євген СЛЕПУЖНІКОВ .

 

Бесіду з закріпленою групою ХТкс-19-225 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина ЧИРКІНА .

 

Бесіду з закріпленою групою ХТкс-18-223 проводить старший викладач кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Олена ХРИСТИЧ.

 

Бесіду з закріпленою групою ПГПБк-20-211 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Роман КОВАЛЕНКО.

 

Бесіду з закріпленою групою ПГПБк-19-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Андрій МАКСИМОВ .

 

Бесіду з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить старший викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Сергій ЩЕРБАК .

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою ПГПБс-17-242 за темою «Профілактика ігрової залежності» проводить старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Костянтин ОСТАПОВ .

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою ПГПБс-17-242 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Дмитро ТРЕГУБОВ .

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Олександр ЧЕРКАШИН .

 

 

 

В умовах адаптованого карантину куратори факультету оперативно-рятувальних сил проводять зустрічі з закріпленими групами.

Бесіду з закріпленою групою ПБк-17-241 проводить доцент кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Сергій НАЗАРЕНКО.

 

 

 

Бесіду з закріпленою групою ХТкс-20-215 проводить викладач кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Євген СЛЕПУЖНІКОВ.

 

 

 

Бесіду з закріпленою групою ХТкс-19-225 за темою «Кодекс академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України» проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Марина ЧИРКІНА.

 

 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою ПГПБс-17-242 за темою «Кодекс академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України» проводить старший викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Костянтин ОСТАПОВ.

 

 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою ПГПБс-17-242 проводить доцент кафедри спеціальної хімії та хімічної технології Дмитро ТРЕГУБОВ.

 

 

 

Бесіду в форматі онлайн-конференції з використанням програмного забезпечення Zoom з закріпленою групою МПГПБкс-20-221 проводить викладач кафедри пожежної та рятувальної підготовки Олександр ЧЕРКАШИН.

 

 

 

Кураторська діяльність вересень-жовтень 2020 року

 

 

Кураторська діяльність в 2019/2020 навчальному році