Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

 

 

 

З 2009 року кафедра є випусковою, що здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем освіти у галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист». Підготовка проводиться як за рахунок коштів державного бюджету за замовленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (курсанти), так і на комерційній основі (фізичні особи на договірних умовах з університетом).

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія», проходять навчальні практики у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України (c. Ватутіне, Харківська область), Аварійно-рятувальних загонах спеціального призначення в областях при Головних управліннях ДСНС в областях, Міжрегіональному центрі швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни Сумській області), на хімічних підприємствах. Під час проходження навчальної практики курсанти набувають практичних навичок роботи у спеціальному захисному одязі, засобах захисту органів дихання, з вимірювальними приладами хімічної та радіаційної розвідки. Проходять навчання по проведенню дезактивації та дегазації техніки та особового складу. За результатами практичного навчання у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України (c. Ватутіне, Харківська область) курсанти отримують робочу спеціальність «Дозиметрист».

Кафедра у своїй роботі плідно взаємодіє з Оперативно-рятувальною службою м. Харкова, факультетами хімічного профілю Національного університету ім.  Каразіна, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Випускники мають можливість працевлаштування:

  • за направленням ДСНС України у галузі практичного забезпечення хімічного та радіаційного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження, в аварійно-рятувальних загонах спеціального призначення на таких посадах:

– фахівець з радіаційного та хімічного захисту,

– начальник групи радіаційного та хімічного захисту;

– начальник хіміко-радіометричної лабораторії;

– інструктор з радіаційної та хімічної розвідки,

– інженер-радіолог,

– інженер з радіаційної та хімічної розвідки,

– інженер з радіаційної безпеки.

  • за вільним вибором на інженерних посадах у науково-дослідницьких інститутах технічного профілю, на заводах органічного і неорганічного синтезу, високомолекулярних сполук, промислових підприємствах, в екологічних, хіміко-радіометричних лабораторіях, службі радіаційного та хімічного захисту, контрольно-вимірювальних службах, в криміналістичних лабораторіях.

Мета кафедри:

  • здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на високому теоретичному та методичному рівні;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;
  • створення комплексного науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі та складають галузевий компонент стандартів вищої освіти у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія», а також стандартів вищої освіти Університету в галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 261 "Пожежна безпека", 263 "Цивільна безпека", освітньо-професійна програма – пожежна безпека, цивільний захист, охорона праці;
  • пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
  • співробітництво із вітчизняними та закордонними навчальними закладами, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами, міжнародними організаціями з метою підготовки кадрів, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.