Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

 

Створена в липні 2009 р. на базі кафедри процесів горіння.

Склад кафедри:

начальник кафедри полковник сл. ЦЗ Тарахно О.В., д.т.н., доцент

 

 • професор кафедри Калугін Володимир Дмитрович, д.х.н., професор
 • професор кафедри Скородумова Ольга Борисівна, д.т.н., професор
 • професор кафедри  Кірєєв Олександр Олександрович, д.т.н., доцент
 • доцент кафедри Трегубов Дмитро Георгійович, к.т.н., доцент
 • доцент кафедри Дейнека Вікторія Володимирівна, к.т.н., доцент
 • доцент кафедри старший лейтенант сл. ЦЗ Чиркіна Марина Анатоліївна, к.т.н., доцент
 • старший викладач кафедри Христич Олена Валеріївна, к.т.н.
 • старший викладач кафедри Шаршанов Андрій Янович, д.т.н., доцент
 • викладач кафедри підполковник сл. ЦЗ Слепужніков Євген Дмитрович, к.т.н.
 • викладач кафедри Гапон Юліана Костянтинівна, к.т.н.
 • викладач кафедри Трефілова Лариса Миколаївна, к.ф.-м.н., с.н.с.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання дисциплін, які є основою формування досвідченого фахівця, здатного приймати самостійні рішення у складних умовах надзвичайних ситуацій. У 2009 році кафедра стала випускаючою, та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Хімічна технологія».

А з 2018 року на кафедрі проводиться підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з хімічних технологій та інженерії за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист»
 

Курсанти перших курсів навчання отримують робочу спеціальність "Дозиметрист"

Особливістю підготовки є те, що наші випускники отримують як класичну базову хімічну освіту так і спеціальні знання щодо радіаційного, хімічного та біологічного захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Тому майбутні фахівці нашої спеціальності мають широкі можливості для працевлаштування в різних галузях, а саме:

за напрямком діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі практичного забезпечення хімічного та радіаційного захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій на посадах:

 • фахівець з радіаційного та хімічного захисту;
 • інструктор з радіаційної та хімічної розвідки;
 • інженер-радіолог;
 • інженер з радіаційної та хімічної розвідки;
 • інженер з радіаційної безпеки;
 • командир відділення групи радіаційного та хімічного захисту;
 • командир відділення спеціальної обробки;
 • командир відділення радіаційної та хімічної розвідки.
 • за вільним вибором:
 • хімік-інженер на посадах у науково-дослідницьких інститутах;
 • хімік-технолог на підприємствах хімічної промисловості;
 • хімік-інженер хіміко-радіометричних, екологічних, криміналістичних
 • лабораторіях та контрольно-вимірювальних службах. 


Мета кафедри:

 • підготовка фахівців за напрямами хімічна технологія та пожежна безпека;
 • підготовка фахівців, здатних застосувати методи розрахунку зміни стану речовин та процесів теплообміну при вирішенні практичних питань пожежної безпеки;
 • закладання фундаменту наукових уявлень про процес горіння, умови його виникнення і поширення;
 • вивчення пожежовибухонебезпечних властивостей речовин та матеріалів,
 • фізико-хімічних основ розвитку пожеж, механізмів дії основних вогнегасних засобів. 

Кафедра у своїй роботі тісно взаємодіє з Оперативно-рятувальною службою м. Харкова, факультетами хімічного профілю Національного університету ім. Каразіна. За підсумками роботи кафедра неодноразово була відмічена серед кращих:
2006 рік – перше місце, 2007 рік трете місце, 2008 рік трете місце.

Кафедра здійснює значу роботу із забезпечення курсантів та студентів навчальною літературою, постійно оновлюючи та поповнюючи навчально-методичний фонд університету. 

На кафедрі ведеться робота по підготовці молодих учених. Ад'юнкти кафедри ведуть дослідницьку роботу з таких напрямків: моделювання процесів горіння, массо-теплопереносу в надзвичайних ситуаціях різної природи; розробка складів напівпровідникових сенсорів для газових пожежних сповіщувачів раннього розпізнавання осередку пожежі; розробка нових високоефективних складів пожежогасіння й вогнезахисту на основі дисперсних систем різної природи.

Викладачами кафедри підготовлено практикум з дисципліни "Теорія розвитку та припинення горіння", на який отримано гриф Міністерства освіти та науки України.

Професора кафедри Калугіна В.Д., внесено в бібліографічний довідник професорів Харківського національного університету ім'я В.Н. Каразіна.