Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології

 

Створена в липні 2009 р. на базі кафедри процесів горіння.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання дисциплін, які є основою формування досвідченого фахівця, здатного приймати самостійні рішення у складних умовах надзвичайних ситуацій. У 2009 році кафедра стала випускаючою, та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

А з 2018 року на кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з хімічних технологій та інженерії за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист».

Кафедра здійснює значу роботу із забезпечення здобувачів вищої освіти навчальною літературою, постійно оновлюючи та поповнюючи навчально-методичний фонд університету. 

На кафедрі ведеться робота по підготовці молодих учених. Ад'юнкти кафедри ведуть дослідницьку роботу з таких напрямків: моделювання процесів горіння, массо-теплопереносу в надзвичайних ситуаціях різної природи; розробка складів напівпровідникових сенсорів для газових пожежних сповіщувачів раннього розпізнавання осередку пожежі; розробка нових високоефективних складів пожежогасіння й вогнезахисту на основі дисперсних систем різної природи.

Викладачами кафедри підготовлено практикум з дисципліни "Теорія розвитку та припинення горіння", на який отримано гриф Міністерства освіти та науки України.

Професора кафедри Калугіна В.Д., внесено в бібліографічний довідник професорів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.