Підготовка здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра здійснюється відповідно до Освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» спеціальності 261 «Пожежна безпека» галузі знань 26 «Цивільна безпека».

Обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

 

Унікальність освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» забезпечується набором навчальних дисциплін зі своєю винятковою стркутурно-логічною схемою, яка забезпечує інтеграцію теоретичних знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення навчальних дисциплін: Організації робіт у непридатному для дихання середовищі, Термодинаміки і теплопередачі, Теорії розвитку та припинення горіння, Протипожежного водопостачання, Пожежної безпеки електроустановок, Протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, тощо в процес оволодіння навичок та вмінь по організації ведення оперативних дій по гасінню пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при вивченні навчальних дисциплін - Організація аварійно-рятувальних робіт та Пожежної тактики. Це дозволяє набути загальні та фахові компетентності, що передбачають можливість застосовувати теорії, а також методи моніторингу та прогнозування, запобігання виникненню пожеж і надзвичайних ситуацій та їх ліквідації.

 

Мета підготовки: підготовка фахівців, які мають оволодіти компетентностями, потрібними для запобігання виникненню пожеж чи надзвичайних ситуацій, обмеження їх розвитку, убезпечення людей, захист матеріальних цінностей, довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі та наслідків надзвичайних ситуацій, а також створення умов для пожежогасіння та проведення аварійно-рятувальних робіт та робіт на висоті.

Предметна область: 

 • об’єкти протипожежного захисту (населення, майно, довкілля, які підлягають захисту від пожежної небезпеки та наслідків надзвичайних ситуацій);
 • горючі речовини, процеси горіння і їх продукти;
 • пожежі та їх небезпека;
 • надзвичайні ситуації;
 • засоби індивідуального та колективного захисту;
 • аварійно-рятувальні роботи;
 • засоби припинення горіння, пожежогасіння та проведення аварійно-рятувальних робіт;
 • заходи попередження пожеж;
 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та проведення висотно-рятувальних робіт;
 • системи протипожежного захисту.

Програма підготовки передбачає проведення навчальних практик та практичної підготовки, які проводяться в Навчальній пожежно-рятувальній частині НУЦЗУ (далі НПРЧ) та у підрозділах ГУ ДСНС України. Навчальна практика проводиться з 1-го по 4-й курс.

В НПРЧ навчальна практика проводиться на 2-му - 4-му курсах:

 • 2 курс - на посаді пожежного-рятувальника
 • 3 курс - на посаді командира відділення
 • 4 курс - на посаді начальника караулу

У підрозділах ГУ ДСНС України проводиться навчальна практика (2,4,6 семестри) та переддипломна практика (8 семестр):

 • 2 семестр - навчальна практика на посаді пожежного-рятувальника
 • 4 семестр - навчальна практика на посаді пожежного-рятувальника
 • 6 семестр - навчальна практика на посаді командира відділення Державної пожежно-рятувальної частини
 • 8 семестр -  переддипломна практика на посаді начальника караулу

У підрозділах ГУ ДСНС України у Харківській області практична підготовка проводиться у формі добового чергування або протягом робочого дня:

 • 3 курс -  на посаді командира відділення Державної пожежно-рятувальної частини (добове чергування)
 • 4 курс - на посаді начальника караулу Державної пожежно-рятувальної частини (добове чергування)
 • 4 курс - на посаді державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки ГУ ДСНС України (робочий день)

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою та рівня сформованості компетентностей. Нормативна форма випускної атестації  – захист кваліфікаційної роботи. Виконання та захист кваліфікаційної роботи проводиться в 8-му семестрі.

 

Випускники отримують диплом державного зразка І рівня вищої освіти.

 

Працевлаштування: 

1) бюджет -  в структурі Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посадах:

 • начальник караулу ДПРЧ
 • інспектор  з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки
 • фахівець відділу організації реагування та готовності підрозділів
 • фахівець відділу організації пожежогасіння та роботи з об’єктовими підрозділами
 • фахівець відділу (сектору) підготовки та організації служби підрозділів
 • фахівець відділу технічного забезпечення
 • фахівець відділу матеріального забезпечення та експлуатації споруд, тощо

2) контракт - в структурах підприємницької діяльності на посадах, діяльність яких пов’язана із забезпеченням  пожежної та техногенної безпеки.