Академічна доброчесність - як запорука конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці

В умовах адаптованого карантину куратори факультету оперативно-рятувальних сил проводять зустрічі із закріпленими групами.

Робота проводиться у форматі онлайн-конференцій із використанням програмного забезпечення Zoom. Тема зустрічі – вимоги «Кодексу академічної доброчесності Національного університету цивільного захисту України» щодо принципів та правил академічної доброчесності та етичної поведінки, якими мають керуватися здобувачі вищої освіти під час навчання в університеті, та відповідальність за порушення академічної доброчесності.

display:none;