На факультеті оперативно-рятувальних сил започатковано проведення контролю знань у здобувачів вищої освіти за допомогою платформи "Kahoot"

Викладачем кафедри пожежної та рятувальної підготовки факультету оперативно-рятувальних сил Михайлом САМОЙЛОВИМ започатковано проведення контролю знань у здобувачів вищої освіти на навчальній платформі "Kahoot". Цифрова платформа "Kahoot" передбачає  застосування дієвого підходу на інтегрованій основі з переважанням ігрових методів.

Першими учасниками, які проявили зацікавлення під час проведення контролю знань з дисципліни «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі», стали здобувачі 1-го курсу навчання. Використання цифрових технологій створює нові можливості для розвитку курсанта за допомогою застосування електронних інструментів. А технології гри є потужним важелем  для досягнення педагогічних цілей, оскільки дозволяють створювати цікаві, ефективні та зрозумілі для сприйняття освітні завдання, які сприяють розвитку логіки, уяви, пам'яті та інших пізнавальних функцій.