Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» (2023 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» (2022 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 

Проект освітньо-професійної програми «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» для обговорення (2024 рік)

Обговорення проекту освітньо-професійної програми

Опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 261 – Пожежна безпека, галузь знань 26 – Цивільна безпека

 


Доступ до періодичних наукових видань англійською мовою (для трьох освітніх програм)


International Symposium on Fire Safety Science 
Fire Safety Journal   (право на доступ у нач. каф. ПіТБОтаТ д.т.н., с.н.с. Ключки Юрія Павловича)
Fire Safety Science News