Кафедра пожежної та рятувальної підготовки

     Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, полковник служби ЦЗ Ковальов Павло Анатолійович.
Особовий склад кафедри нараховує 12 працівників, серед яких: 1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 1 професор та 5 доцентів.

     Метою діяльності кафедри є забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців відповідно до профільних спеціалізованих освітньо-професійних програм, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, у тому числі і закордонними.

     Кафедра є базовим структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України, входить до складу факультету оперативно-рятувальних сил та провадить освітню, методичну та наукову діяльності.

     Основні завдання кафедри:

1. Проведення освітньої діяльності здобувачів вищої освіти за спеціальностями та спеціалізаціями через викладання дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

     1. Організація роботи у непридатному для дихання середовищі.

1.1. Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека».

1.2. Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки».

1.3. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     2. Засоби індивідуального та колективного захисту.

2.1. Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека».

2.2. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

2.3 Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист».

     3. Охорона праці в галузі.

3.1. Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека».

3.2. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     4. Висотно-рятувальна підготовка.

4.1. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     5. Основи пожежно-рятувальної справи.

5.1. Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека».

5.2. Освітньо-професійна програма «Аудит пожежної та техногенної безпеки».

5.3. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     6. Пожежно-рятувальна та загальна фізична підготовка.

6.1. Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека».

6.2. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     7. Спеціальна та загальна фізична підготовка.

7.1. Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист».

     8. Засоби індивідуального захисту людини.

8.1. Освітньо-професійна програма «Цивільний захист».

8.2. Освітньо-професійна програма «Охорона праці».

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

     1. Організація експлуатації засобів захисту органів дихання та тіла.

1.1. Освітньо-професійна програма «Пожежна безпека».

1.2. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     2. Організація професійної підготовки особового складу.

2.1. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

     3. Організація гарнізонної служби.

3.1. Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».

 

      2. Здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за відповідними напрямами та спеціальностями.

 

      3. Організація навчальної практики та переддипломної (виробничої) практики (стажування) здобувачів вищої освіти (іноземних слухачів) у підрозділах ГУ(У) ДСНС:

1. Навчальна практика здобувачів вищої освіти 2, 3 курсів НУЦЗ України на посаді командира відділення ДПРЧ ГУ(У) ДСНС в областях.

2. Навчальна практика здобувачів вищої освіти 2 курсу НУЦЗ України на посаді пожежного-рятувальника НПРЧ НУЦЗ України.

3. Практика іноземних слухачів  2, 3 курсів НУЦЗУ на посаді начальника чергової зміни пожежогасіння (командира рятувального взводу)

4. Індивідуальні заняття практичної підготовки здобувачів вищої освіти 3 курсу НУЦЗ України на посаді командира відділення ДПРЧ ГУ ДСНС України у Харківській області. Харківський гарнізон.

5. Переддипломна виробнича практика (стажування) здобувачів вищої освіти 4 курсу НУЦЗ України на посаді начальника караулу ДПРЧ ГУ(У) ДСНС.

6. Виробнича практика (стажування) іноземних слухачів  4 курсу НУЦЗУ на посаді начальника караулу пожежної частини.

7. Індивідуальні заняття практичної підготовки здобувачів вищої освіти 4 курсу НУЦЗ України на посаді начальника караулу ДПРЧ ГУ ДСНС у Харківській області. 

 

     4. Кафедрою проводяться тренажі для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека».