Наукова діяльність

На кафедрі створено наукові гуртки для здобувачів вищої освіти за 4 напрямами:

  • підготовка газодимозахисника;
  • висотна підготовка;
  • організація служби  і підготовки;
  • засоби індивідуального та колективного захисту. 

     Науково-педагогічний склад  кафедри є авторами науково-дослідних робіт на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також за науковим напрямом роботи кафедри, найвагомішими серед яких є розробка «Довідника пожежного-рятувальника», авторами якого є начальник кафедри  Павло Ковальов та доцент кафедри Павло Бородич.  У довіднику структуризовано та узагальнено інформацію, необхідну для ефективного виконання дій особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час несення внутрішньої, гарнізонної та караульної служб, а також при проведенні дій  під час виконання заходів з ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Наразі довідник розміщено у вільному доступі на сайті ДСНС.

    У 2021 році на кафедрі виконуються наступні науково-дослідні роботи: «Дослідження фізико-хімічних характериситик тканини для нош рятувальних вогнезахисних (НРВ-1)», «Підвищення рівня оперативності проведення пожежно-рятувальних робіт та рятувальних робіт на висоті» та «Підвищення ефективності забору води пожежно-рятувальним автомобілем в умовах низьких температур». Науково-педагогічний склад кафедри є розробниками власних корисних моделей. За останні роки отримано патенти на корисні моделі: ноші пожежні вогнезахисні, штурмова пожежна драбина, пристрій для відігрівання пожежних гідрантів взимку. 

     Науковці кафедри постійно приймають участь у Міжнародному виставковому форумі «Технологія захисту/ПожТех», яка щорічно проходить у Києві.

     Науково-педагогічний склад кафедри готує здобувачів вищої освіти для участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань «Початкова освіта» та «Прикладна геометрія, та інженерна грaфіка та технічна естетика», а також Всеукраїнській студенській олімпіади"Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт". За результатами підведення підсумків конкурсу, протягом останніх років здобувачі вищої освіти нашого університету постійно займали призові місця.

     Науково-педагогічний склад кафедри активно бере участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Щорічно подаються понад 100 тез – доповідей на розгляд наукових аудиторій, готується понад 10 статей  до наукових збірників університету та 10 - до інших фахових видань України, рекомендованих ДАК України, публікується понад 5 статей у міжнародних науково метричних базах SCOPUS та WEB OF SCIENCE.

eNUCPUIR / Кафедра пожежної та рятувальної підготовки Collection home page

     Керівництвом кафедри постійно приділяється увага щодо підвищення кваліфікації  науково-педагогічним складом кафедри. Протягом останніх років успішно захищено одну докторську дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора наук та три кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Одним співробітником кафедри складено Міжнародний  іспит з англійської мови на рівні В2. Проводяться стажування у підрозділах ГУ ДСНС України у Харківській області, а також обмін досвідом з рятувальниками іншими країн.