Історія кафедри

     Кафедра організації служби та підготовки була створена в вересні 1992 року. Метою створення кафедри було організація якісної практичної підготовки курсантів з використанням матеріально-технічної бази навчально-рятувальної частини.
      Починаючі з 1992 року кафедрою керували:
·   полковник внутрішньої служби канд. тех. наук, доц. Кулєшов Микола Миколайович – 1992 рік.
·   полковник внутрішньої служби Аветісян Вадим Георгійович – 1993 рік.
·   підполковник внутрішньої служби Рагімов Сергій Юсубович – 1996 рік.
·   майор внутрішньої служби Мещеряков Володимир – 1998 рік.
·   полковник внутрішньої служби Мамон Вадим Полієвктович – 1999 рік.
·   полковник внутрішньої служби, канд. тех. наук, доц. Єлізаров Валерій Вікторович – 2001 рік.
·   полковник служби цивільного захисту, заслужений працівник освіти України, канд. техн. наук, доцент Безуглов Олег Євгенійович – 2003 рік.
·   з 2013 року і дотепер - полковник служби цивільного захисту, канд. техн. наук, доцент Ковальов Павло Анатолійович.

     З моменту створення кафедри до 2005 року структурною одиницею кафедри була навчальна пожежна частина (на тепершній час - навчальна пожежно-рятувальна частина).
    У 2003 році при створені факультету «Пожежно-рятувальних сил» кафедра «Організації служби та підготовки» стала його навчально-науковим структурним підрозділом.  У 2006 році назву факультет «Пожежно-рятувальних сил» було змінено на факультет «оперативно-рятувальних сил», а кафедра залишалась його структурним підрозділом. У 2009 році назву кафедри «Організації служби та підготовки» було змінено на кафедру  «Пожежної та рятувальної підготовки».

    Кафедра «Пожежної та рятувальної підготовки» є навчально-науковим структурним підрозділом факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України, забезпечує навчальну роботу на всіх факультетах НУЦЗУ, а також виховну, методичну і науково-дослідну роботу. Правовою основою діяльності кафедри є закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови» інші нормативно-правові акти МОН та ДСНС, що стосуються напрямів її роботи. Робота кафедри ґрунтується на демократичних засадах – спільності, колегіальності та єдиноначальності, персональній відповідальності і гласному обговоренні питань, що віднесені до її компетенції.
     На сьогоднішній день кафедра приймає активну участь у підготовці та проведенні змагань у відкритому чемпіонаті ДСНС України та ФСТ «Динамо» України з ППС на приз ім. Володимира Палюха. Кафедра надає методичну допомогу в організації та проведенні навчальної практики курсантів 2,3,4 курсів у НПРЧ.