Історія кафедри

 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки - це одна з найстаріших кафедр навчального закладу. Таку назву кафедра має сьогодні, а її історичне коріння сягає у більш дівні часи ще минулого століття, оскільки вивчення пожежної техніки завжди було складовою частиною підготовки фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека». У штаті Харківського пожежно-технічного училища МВС СРСР був передбачений пожежно-технічний цикл, який у свій час очолювали: полковник Сухоруков Федір Васильович (1949-1962), полковник Щербаков Михайло Федорович (1962-1984) та полковник внутрішньої служби Обозний Анатолій Петрович (1984-1992). Після звільнення у листопаді 1992 року Обозного А.П. на пенсію за віком до липня 1993 року циклом керував підполковник внутрішньої служби Баркалов Володимир Григорович.

 

Кафедра є «спадкоємицею» пожежно-технічного циклу, одного з основних циклів пожежно-технічного училища. Саме від нього відокремились кафедри: прикладної механіки, процесів горіння, пожежної та технологічної автоматики, організації служби та підготовки. Зі створенням Інституту пожежної безпеки МВС України 27 квітня 1994 року замість пожежно-технічного циклу створена кафедра пожежної техніки, кафедру очолив Радченко Сергій Олександрович. У 2003 році кафедру очолив Ларін Олександр Миколайович. В 2004 році, у зв’язку зі збільшенням напрямків підготовки, навчальний заклад, а сумісно з ним і кафедра, були перейменовані, кафедра отримала назву кафедра пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Свою теперішню назву «інженерної та аварійно-рятувальної техніки» кафедра отримала в 2006 році.

 

На сьогодні кафедра є провідним підрозділом факультету оперативно-рятувальних сил НУЦЗУ щодо формування знань та підготовки майбутніх фахівців ДСНС.

 

Кафедру з 2013 року і до теперішнього часу очолює кандидат технічних наук, доцент полковник служби цивільного захисту Калиновський Андрій Якович. Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 11 співробітників, з яких 1 доктор наук та 8 кандидатів наук.

 

За роки існування кафедри цілком закономірно у її складі відбувалися кадрові зміни. Сьогодні уже не працюють, але тривалий час робили свій суттєвий внесок у розвиток та становлення кафедри: Альфьоров Володимир Назарович, Бобов Сергій Володимирович, Коханенко Володимир Богданович, Мисюра Микола Ілліч, Яковлев Олександр Михайлович.

 

Незважаючи на зміну назв, метою діяльності кафедри завжди було і є забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти.