Наукова діяльність

 

 

Окрім основної діяльності – викладання навчальних дисциплін – на кафедрі активно ведеться науково-дослідна та конструкторська робота, в якій безпосередню участь беруть члени наукового товариства курсантів та студентів.

 

Серед основних напрямків досліджень слід відзначити наступні:

  • розробка нових методів випробування пожежних рукавів;
  • розробка нових методів для підвищення ефективності пожежогасіння за рахунок дискретної подачі вогнегасних речовин;
  • розробка нових технічних засобів для гасіння низових лісових пожеж;
  • розробка нових підходів до скорочення часу реагування аварійно-рятувальних формувань на НС;
  • розробка нових підходів для ефективного гасіння пожеж компресійною піною;
  • розробка нових наглядних зразків для вивчення дисциплін кафедри.

 

Так, сьогодні науковий гурток кафедри бере активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі науки «Логістика», «Транспортна логістика», «Автомобільний транспорт» та «Транспортні системи», які проходять на базах Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова та Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відповідно. З 2018 року на розгляд галузевих комісії представили свої роботи такі член наукового гуртка кафедри: Хорошев Р.О., Шаповалов В.О., Семків В.М., Зіняк А.С., Мустяца І.М., Тертишний В.Т., Кравченко Є.О., Столбовий Є.В., Балака Н.С., Щолоков Е.Е., Ряполов К.М. Так 2018 році з своєю дослідницькою роботою «Порядок розрахунку кількості рукавних автомобілів та визначення маршруту прямування» з галузі науки «Транспортна логістика» посів ІІІ місце курсант 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Мустяца І.М. В цьому ж році з галузі науки «Транспортні системи» посів ІІІ місце курсант 4-го курсу цього ж факультету Шаповалов В.О. з своєю дослідницькою роботою «Підвищення ефективності процесу поповнення запасів при організації роботи польових таборах». В 2019 році призові місця посіли курсанти Тертишний В.Т., Кравченко Є.О. та Антоненко С.М., з своїми дослідницькими роботами на теми «Організаційно-технічні засади створення автоматизованої системи оперативного управління пожежними автомобілями» та «Надзвичайні ситуації».

На 2021 рік у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі науки «Транспортні системи» ІІІ місце посіла робота магістра факультету пожежна безпека Щолоков Е.Е. з роботою «Гуманітарні вантажі». Також у 2021 році курсант 4-го курсу факультету оперативно-рятувальних сил Ряполов К.М. посів ІІІ місце в галузі науки «Логістика» під шифром «Рух пожежних автомобілів»

 

 

 

В даний час учасники наукового гуртка кафедри Балака Н.С., Шульц під керівництвом ад’юнкта Поліванова О.Г. та начальника кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Калиновського А.Я. у рамках тематики дисертаційного дослідження проводять випробування дослідної установки, яка призначена для доставки контейнерів з вогнегасними речовинами до осередку горіння.

 

 

 

 

Представниками наукового гуртка проводяться підготовчі роботи до проведення експериментів з перевірки ефективності гасіння компресійною піною в рамках цієї роботи було створено модельні вогнища.

 

 

 

 

В рамках дисертаційного дослідження ад’юнкта Шахова С.М. під керівництвом свого наукового керівника Виноградова С.А. та співробітниками УкрНДІ ЦЗ було розроблено експериментальну установку з стволом для подачі компресійної піни.

 

 

Проведенні натурні дослідження з визначення складу у процентному відношенні піноутворювача та води, визначено оптимальне співвідношення цих речовин для успішного гасіння модульного вогнища.