Практичні заняття

 

Кафедрою інженерної та аварійно-рятувальної техніки в рамках вивчення дисциплін організовуються практичні заняття із залученням практичних підрозділів ОРС ЦЗ, підприємств та організацій за профілем освітньо-професійних програм.

 

Виїзне практичне заняття з дисципліни «Будова та експлуатація спеціальної техніки» на тему «Спеціальна техніки, яка знаходиться на оснащенні груп радіаційного та хімічного захисту гарнізонів ДСНС України»

 

 

Виїзне практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» на тему «Протипожежна техніка на оснащенні практичних підрозділів ОРС ЦЗ ДСНС України»

 

 

 

 

 

Практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» на тему «Вивчення будови пожежних мотопомп. Подача вогнегасних речовин за допомогою мотопомп»

 

 

 

 

Практичне заняття з дисципліни «Будова та експлуатація спеціальної техніки» на тему «Порядок виконання оперативних робіт групами радіаційного та хімічного захисту гарнізонів ДСНС України із використанням спеціальної техніки»

 

 

 

 

Практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» на тему «Будова спеціальних пожежних автомобілів»

 

 

 

 

Додаткове практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» за темою «Щоденне технічне обслуговування основних пожежних автомобілів»

 

 

 

 

Виїзне рактичне заняття з дисципліни «Інженерна та аварійно-рятувальна техніка» на тему «Інженерна техніка на озброєнні підрозділів ДСНС України»

 

 

 

 

Додаткове практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» за темою «Подача вогнегасних речовин за допомогою стаціонарних лафетних стволів»

 

 

 

 

Проведення атестаційного екзамену за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи»

 

 

 

 

Виїзне практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» на підприємство з виробництва піноутворювача ТОВ «Фірма «СОЮЗ ЛТД».

 

 

Виїзне практичне заняття з дисципліни «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка» на підприємство з виробництва пожежних рукавів «AQUASILA»