Бородич Павло Юрійович

 

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ, полковник служби ЦЗ, канд. техн. наук, доцент

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 

 

Академія пожежної безпеки України, 2001, пожежна безпека, магістр науково-педагогічного спрямування.

Кандидат технічних наук, 05.01.04 – ергономіка, «Закономірності діяльності рятувальників під час аварійно-рятувальних робіт на станціях метрополітену», 2009 рік.

Доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, 2014 рік.

 

 

 

Навчальна робота

 

Викладаю дисципліни «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі», «Засоби індивідуального та колективного захисту», «Пожежно-рятувальна та загальна фізична підготовка», «Організація експлуатації засобів захисту оргвнів дихання та тіла».

 

Наукова робота

 

Науково-дослідні роботи:

 • «Дослідження способів рятування людей в умовах впливу високих температур» УДК 614.8 № ДР (виконавець);
 • «Розробка довідника пожежного-рятувальника» УДК 614.8 № ДР 0116U002021 (01.2016 – 12.2017) – НДР (виконавець).
 • «Дослідження фізико-хімічних характеристик тканини для нош рятувальних вогнезахисних (НРВ-1)» УДК 614.8 № ДР 0118U001002  (01.2018 - 12.2023) – НДР (виконавець).
 • «Розробка довідника рятувальника-верхолаза» УДК 614.8 № ДР 0116U002021 (01.2019-12.2020) – НДР (виконавець).

 

Основні наукові публікації

 1. Development of the method for rapid detection of hazardous atmospheric pollution of cities with the help of recurrence measures. / B. Pospelov, E. Rybka, R. Meleshchenko, P. Borodych, S. Gornostal Східно-Європейський ЖУРНАЛ передових технологій: зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип.1/10 (97) 2019. – с. 29-35. (SCOPUS)
 2. Studying the recurrent diagrams of carbon monoxide concentration at early ignitions in premises / B. Pospelov, V. Andronov, E. Rybka, R. Meleshchenko, P. Borodych., Східно-Європейський ЖУРНАЛ передових технологій: зб. наук. пр. – Харків, 2018. – Вип.3/9 (93) 2018. – с. 34-40. (SCOPUS)
 3. SUBSTANTIATION OF PROPOSALS ON THE USE OF INSULATING APPARATUS IN THE LIQUIDATION OF EMERGENCIES WITH THE RELEASE OF HAZARDOUS CHEMICALS / Бородич П. Ю., Дейнеко Н. В., Ковальов П. А., Стрілець, В. М., Шевченко Р. І., Технологічний аудит та резерви виробництва: зб. наук. пр. – Харків, 2018. – VOL 4, NO 3(42) (2018) CHEMICAL ENGINEERING. – с. 38-42.
 4. A method for preventing the emergency resulting from fires in the premises through operative control over a gas medium / Pospelov, B., Meleshchenko, R., Krainiukov, O., Borodych, P., Kochanov, E. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2020, (10-103), с. 6-13. (SCOPUS)

 

Підручники, посібники, монографії

 

 • Організація роботи у непридатному для дихання середовищі: навч. посіб. П.А. Ковальов, В.М. Стрілець, П.Ю. Бородич, О.Є.Безуглов /Х.: НУЦЗУ, 2015. – 250 с.
 • Закономірності діяльності рятувальників при проведенні аварійно-рятувальних робіт на станціях метрополітену: моногр. / В.М. Стрілець, П.Ю. Бородич, С.В. Росоха; НУЦЗУ. – Х.: НУЦЗУ, КП «Міськадрукарня», 2012. – 112 с.

 

Підвищення кваліфікації

 

 

Робота з молоддю

 

 • Керівництво науковою роботою курсанта Будник О.М. на Всеукраїнський конкурс наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі знань «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», тема: «Дослідження діяльності рятувальників в системі «рятувальник – засоби порятунку і захисту - екстремальне середовище»», яка зайняла третє місце.
 • Керівництво науковою роботою курсанта Будник О.М. на Всеукраїнський конкурс наукових робіт 2014/2015 навчального року з галузі знань «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», тема: «Дослідженні діяльності рятувальників в системі «рятувальник – засоби порятунку та захисту – екстремальне середовище» при проведенні оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги з установкою триноги на колодязь та спуском в нього», яка зайняла третє місце.
 • Керівництво науковою роботою курсанта Капральчук О.М. на Всеукраїнський конкурс наукових робіт 2016/2017 навчального року з галузі знань «Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка», тема: «Дослідження діяльності рятувальників в системі «рятувальник – засоби порятунку і захисту - екстремальне середовище», яка зайняла третє місце.
 • Керівництво науковим гуртком " Підготовка газодимозахисника " кафедри пожежної та рятувальної підготовки Наказ НУЦЗ України від 28.09.2018 № 133 "Про організацію роботи наукового товариства університету".

 

Нагороди, сертифікати

 

 

Міжнародна діяльність

 

 

Організаційна діяльність

 

Голови Ради кураторів факультету оперативно-рятувальних сил.

 

Наукові інтереси

 

Пожежна безпека, надзвичайні ситуації, ергономіка.

Ідентифікатор автора у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202999907

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9933-8498