Щербак Сергій Миколайович

 

CТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ, полковник служби ЦЗ, канд. техн. наук, доцент

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 

Харківський інститут пожежної безпеки МВС України, 1999, пожежна безпека, магістр науково-педагогічного спрямування.

Кандидат технічних наук, 21.06.02 – пожежна безпека, «Підвищення ефективності гасіння пожеж в житлових будівлях шляхом удосконалення характеристик системи внутрішнього водопостачання», 2019 рік.

 

 Доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки, 2020 рік

Навчальна робота

 

Викладаю дисципліни «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі», «Основи пожежно-рятувальної справи», «Пожежно-рятувальна підготовка», «Засоби індивідуального та колективного захисту», «Пожежно-рятувальна та загально-фізична підготовка».

 

Наукова робота

 

Науково-дослідніроботи:

 • “Підвищення ефективності гасіння пожеж в житлових будівлях шляхом удосконалення системи внутрішнього водопостачання” УДК 614.8 № ДР 0115U002033 – НДР (2016)(відповідальний виконавець)

 

Основні наукові публікації

 1. Журнал Eastern-European JournalofEnterprise Technologies / B Pospelov, E Rybka, R Meleshchenko, S Gornostal, S. Shcherbak/ (2017) Том 6, №10(90) с.50-56. (SCOPUS)
 2. Журнал Eastern-European JournalofEnterprise Technologies /B Pospelov, O Petukhova, R Meleshchenko, S Gornostal, S Shcherbak/ (2018) Том 2, №9(92) с. 40-47(SCOPUS)
 3. Determinationoftheminimumallowablelengthofthesleeveofthefiretruckkit. ScienceandEducation a NewDimension. NaturalandTechnicalSciences /S. Shcherbak, O. Petukhova, O. Tarasenko/VII(24), Issue: 200, 2019 July с. 65-67
 4. Developmentofthemethodoperativecalculationtherecurrentdiagramsfor non-regularmeasurements. Eastern-European JournalofEnterprise Technologies. Pospelov B., Krainiukov O., Savchenko A., Harbuz S., Cherkashyn O.,Shcherbak S, Rolin I., Temnikov V. (2019). Volume. 5, Issue 4 (101) - p. 26–33. (SCOPUS).
 5. Development of amino acid balanced food systems based on wheat flour and oilseed meal / V.Papchenko, T.Matveeva, S. Bochkarev, A. Belinska, E. Kunitsia, A. Chernukha, O. Bezuglov, O.Bogatov, D.Polkovnychenko, S.Shcherbak / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 3/11 ( 105 ) 2020

 

Підручники, посібники, монографії

 

 • Висотно-верхолазна підготовка. Техніка рятувальних робіт на висоті . / Х.: НУЦЗУ, 2014 р.

 

Підвищення кваліфікації

 

 

Робота з молоддю

 

Керівництво науковим гуртком "Підготовка газодимозахисника" кафедри пожежної та рятувальної підготовки Наказ НУЦЗ України від 28.09.2020 № 137 "Про організацію роботи наукового товариства університету".

 

Міжнародна діяльність

 1. Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи:02-03 жовтня 2014 рокуМатеріали міжнародної науково-практичної конференції НУЦЗУ, 2014 – (2-3.10.2014)
 2. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (12-13.12. 2014 Черкаси).
 3. Международнаянаучно-практическаяконференция «НУРЛЫ ЖОЛ - ПУТЬ В БУДУЩЕЕ»: научноеобеспечениебезопасности и жизнедеятельностинаселения (Кокшетау Республика Казахстан 27 марта 2015 г.).
 4. Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми пожежної безпеки» («FireSafetyIssues») ХАРКІВ 2016.
 5. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій» (18-19 травня 2017 р.).
 6. XVII Міжнародна наукова практична конференція «Удосконалення процесів обладнання харчових і хімічних виробництв» (3-8 вересня 2018р.).
 7. VII Международнаянаучно-практическаяконференцияадъюнктов, магистрантов, курсантов и студентов «Историческиеаспекты, актуальныепроблемы и перспективыразвитиягражданскойобороны» (15 марта 2019 г. Кокшетау).

 

 Наукові інтереси

 

Ідентифікатор автора у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200141934

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1133-0120