Бурменко Олександр Анатолійович

 

ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ, майор служби ЦЗ, канд. техн. наук

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Національний університет цивільного захисту України, 2015, спеціаліст за спеціальністю "Пожежна безпека", кваліфікація інженер з профілактичних робіт.

Кандидат технічних наук, 21.02.03 - цивільний захист, "Методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів", 2021 рік.

 

Навчальна робота

Викладаю дисципліни «Рятувальна та загально-фізична підготовка», «Висотно-рятувальна підготовка».

 

Наукова робота

«Методоло­гіч­не забезпечення кри­теріального оціню­ва­ння ефективності функціонування системи уп­равління еко­ло­гі­ч­ною безпекою процесу експлуатації енергетичних ус­та­новок ава­рійно-ряту­ва­льної техніки» (№ ДР 0117U002002, 2017–2018 рр.), виконавець.

«Підвищення рівня професійної підготовки пожежного-рятувальника» (№ ДР 0122U000001, 2022–2028 рр.), виконавець. 

 

Основні наукові публікації

1. Investigating in alternative electricity supply for preventing emergencies under conditions of limited capacity. / Burmenko O., Deyneko N., Hrebtsova I., Kryvulkin I., Procopenko O., Tarasenko O. R. Shevchenko // Estern-European Journal of Enterprise Technologies № 3/12 (105) Applied physics. 2020. P. 56-61 

2. Бурменко О.А.,Сошинський О.І., Шевченко Р.І. Формування процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України. / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. Х.:ХНАМГ 2020, 3 (156). С. 180-187 (Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar).

3. Андронов В.А., Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. Структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. Х.:ХНАМГ 2020, 4 (157). С. 91-96. (В идання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar).

4. Андронов В.А., Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. Формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС. / Проблеми надзвичайних ситуацій. Харків: НУЦЗУ, 2020. Вип. 1 (31). С. 4-17 (Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar).

5. Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Формування експертно-статистичної моделі попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у межах оперативних можливостей територіального підрозділу. / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – Х.:ХНАМГ – 2020,  - №154 – С. 288-292. (Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar).

 

Підручники, посібники, монографії

 • Monograph: Beliuchenko D., Burmenko A., Loboichenko V., Maxsymov A. Specifics of  the multivariate simulation evaluation of the system  “rescuer – emergency equipment – emergency” functioning. International Science Group. – Boston: Primedia e Launch, 2020. P.211-215. Available at: DOI: 10.46299/isg.2020.MONO.TECH.I
 • Висотно-рятувальна підготовка. Виконання рятувальних робіт на висоті: практичний посібник / Укладачі: О.А. Бурменко, Р. В. Пономаренко, Р. Г. Мелещенко, Д. Ю. Белюченко – Х.: НУЦЗУ, 2022. – 187 с.

 • Методика попередження надзвичайних ситуацій регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів: монографія / В.А. Андронов, О.А. Бурменко,– Харків: НУЦЗУ, 2023. – 106 с.

 

Підвищення кваліфікації

 

Міжнародна діяльність

 • Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Розробка керуючого алгоритму комплексної експертно-статистичної методики з оцінки оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Innovative development of science and education. Abstractsof the1stInternational scientificand practical conference. ISGTPublishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 167-169.
 • Андронов В.А., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Обґрунтування задачі з формування експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб. /Theoretical foundations of modern science and practice. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp.144-146.
 • Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Визначення основних етапів розробки комплексної експертно-статистичної методики з оцінки оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 1stInternational scientificand practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2020. Pp. 199-201.
 • Андронов В.А., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Обґрунтування підходів до вирішення задачі з розробки експертно-статистичної методики оперативних можливостей підрозділів аварійно-рятувальних служб. / Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XII international scientific and practical conference. Edmonton, Canada 2020. pp. 228-230.
 • Бурменко О.А., Стрілець В.В., Шевченко Р.І.Формування пропозицій з удосконалення оперативного потенціалу піротехнічних підрозділів ДСНС України. / Problems of implementation of science into practice. Abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020. pp. 180-184.
 • Бурменко О.А., Сошинський О.І., Шевченко Р.І. Розробка процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки потенційних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів. / Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. Boston. USA. 2020. pp. 244-245.
 • Азаров С.І., Бурменко О.А., Шевченко Р.І. Розробка пропозицій з визначення раціонального рівня оперативних можливостей територіального підрозділу в умовах НС природного характеру. / SCIENTIFIC BASES OF SOLVING OF THE MODERN TASKS. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. Frankfurt am Main, Germany 2020. pp. 134-137 рр.

Видання включено до переліку «А» міжнародної наукометричної бази Scopus:

 • Investigating in alternative electricity supply for preventing emergencies under conditions of limited capacity. / Burmenko O., Deyneko N., Hrebtsova I., Kryvulkin I., Procopenko O., Tarasenko O. R. Shevchenko // Estern-European Journal of Enterprise Technologies № 3/12 (105) Applied physics. 2020. p. 56-61.
 • Development of a method for producing effective cds/cdte/cu/au solar elements on a flexible substrate designed for backup supplying systems prevention of emergency situations/Borysenko I.Burmenko O.Deyneko N.Khrystych V.Kryvonis S.//Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2021, 6(5-114), p. 6–11.
 • Analysis of the Influence of Anthropogenic Factors of the Urbanized Territory of Poltava Region (Ukraine) on the State of River Water./Strelets Victor., Loboichenko V., Leonova N., .Shevchenko R., Telelim V., Strelets Valerij., Shevchenko O., Burmenko O.  Ecological Engineering and Environmental Technology, 2022, 23(2), p. 185–192.
 • Protective Disposable Face Masks Used During the COVID-19 Pandemic as a Source of Pollutants in the Aquatic Environment – A Study of Short-Term Effects/Loboichenko V., Leonova N., Shevchenko O., Blyashenko O., Soshinskiy A. Servatyuk V., Khmyrov I., Burmenko O.// Ecological Engineering and Environmental Technology, 2023, 24 (1), p. 84–92.

 

 Наукові інтереси

Ідентифікатор автора у Scopus: 57220055484

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5014-2678