Черкашин Олександр Віталійович

 

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРИ, полковник служби ЦЗ, канд. пед. наук, доцент, учасник бойових дій

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 

Національний університет цивільного захисту України, 2010, пожежна безпека, магістр управління.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.07 – теорія і методика виховання, «Формування у молодших школярів знань про пожежну безпеку у виховній позакласній роботі», 2017 рік.

 

 

 

Навчальна робота

 

Викладаю дисципліни «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі», «Основи пожежно-рятувальної справи».

 

Наукова робота

 

Науково-дослідні роботи:

 •  «Розробка довідника рятувальника-верхолаза» УДК 614.8 № ДР 0116U002021 (01.2019-12.2020) – НДР (виконавець).

 

Основні наукові публікації

 1. Analysis of detection of ecological hazard based on computing the measures of current recurrence of ecosystem states. / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/. Pospelov, В. Danchenko, Y. Dadashov, I. Skliarov, S. Gornostal, S. Cherkashyn, O. (2018) 6/10 (96), Р. 6–13.(SCOPUS).
 2. Development of the method operative calculation the recurrent diagrams for non-regular measurements. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Pospelov B., Krainiukov O., Savchenko A., Harbuz S., Cherkashyn O., Shcherbak S, Rolin I., Temnikov V. (2019). Volume. 5, Issue 4 (101) -p. 26–33. (SCOPUS). 

 

Підручники, посібники, монографії

 

 • Основи пожежно-рятувальної справи: робочий зошит/Укладачі:О.Є.Безуглов, О.В.Черкашин. – Х.:НУЦЗУ, 2019. – 51 с.
 • Основи пожежно-рятувальної справи: практ. посіб./Укладачі:О.Є.Безуглов, О.В.Черкашин. – Х.:НУЦЗУ, 2019. – 100 с.
 • Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. – 2nd ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. – 334 p

 

Робота з молоддю

 

 • Керівництво науковою роботою курсантів Новака С.О. та студентки Мішиной В.О. на Всеукраїнський конкурс наукових робіт 2017/2018 навчального року з галузі знань «Початкова освіта», тема: «Наукове обґрунтування та розробка оптимальних форм і методів виховної роботи з молодшими школярами під час проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності (за напрямком «Пожежна безпека»).
 • Керівництво науковою роботою курсанта Фільчука О.М. та студента Філобока Д.С. на Всеукраїнський конкурс наукових робіт  2018/2019 навчального року з галузі знань «Початкова освіта», тема: «Профорієнтаційна робота з молодшими школярами в системі «університет – школа»»).
 • Керівництво науковою роботою студента Коренського Д.С. та студента Олєйніка Т.А. на Всеукраїнський конкурс наукових робіт  2019/2020 навчального року з галузі знань «Початкова освіта», тема: «Інноваційні форми ознайомлення молодших школярів з професією рятувальника»).
 • Керівництво науковим гуртком "Організація служби і підготовки" кафедри пожежної та рятувальної підготовки Наказ НУЦЗ України від 28.09.2020 №  137 "Про організацію роботи наукового товариства університету".

 

Нагороди, сертифікати

 

 

Міжнародна діяльність

 1. ІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» 20-21 травня 2016 року, м. Полтава, Україна.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку педагогічної науки» 21-22 жовтня 2016 року, м. Харків, Україна.
 3. ІI Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток педагогіки» 16-17 лютого 2018 року, м. Харків, Україна.
 4. IV Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика освіти в сучасному світі» 30-31 березня 2018 року, м. Дніпро, Україна.

 

Наукові інтереси

 

Пожежна безпека, надзвичайні ситуації, ергономіка.

Ідентифікатор автора у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206728183

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3383-7803