Іщук Володимир Михайлович

 

ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ

 

Освіта, науковий ступінь, вчене звання

 

Харьківське пожежно-технічне училище 1976рік за спеціальністю 0654 «Протипожежна техніка та безпека».

 

 

Харьківський інженерно-будівельний інститут 1990рік присвоєна кваліфікація інженера-будівельника за спеціальністю водопостачання та каналізація.

 

 

 

 Навчальна робота

 

Викладаю дисципліни «Організація роботи у непридатному для дихання середовищі», «Основи пожежно-рятувальної справи», «Організація служби та підготовки», «Охорона праці в галузі».

 

Наукова робота

 

Науково-дослідні роботи:

 • «Розробка довідника рятувальника-верхолаза» УДК 614.8 № ДР 0116U002021 (01.2019-12.2020) – НДР (виконавець).

 

Основні наукові публікації

 1. Розкриття закономірності виконання основних операцій газодимозахісників Вісник  Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності №11-Львів ЛДУБЖ 2015-с.165-172.
 2. Історичний аспект аналізу діяльності газодимозахістників. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика)» ч.1., 12 березня 2014 року, Харків: НУЦЗ України, 2014. – с.218-219.
 3. Особливості керування силами й засобами на пожежію. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика)» ч.1., 12 березня 2014 року, Харків: НУЦЗ України, 2014. – с.41-42.
 4. Дослідження організації професійної підготовки газодимозахісників. Забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі. Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2016. С. 67-68.
 5. Аналіз особистостей організації професійної підготовки газодимозахісників. Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2016. С. 52.
 6. Статистичний аналіз та прогноз нещасних випадків. Вісник міжнародної академії безпеки життєдіяльності. Матеріали VIміжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства» м.Київ 2017 С.85-90.
 7. Оперативна діяльність пожежно-рятувальної служби. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту»-Харків НУЦЗУ 2018. С103.
 8. Организация профессиональной подготовки пожарных-спасателей.Сборник тезисов и докладов VI Международной научно-практической конференции адъюнктов, магистрантов, курсантов и студентов. «Исторические аспекты, актуальные проблемы и перспективы развития гржданской обороны» 15 марта 2018г. г. Кокшетау С112-114.
 9. Державний стандарт початкової освіти. удосконалення форм та методів роботи з пожежної безпеки. Вісник Національного університету цивільного захисту України (Серія "Державне управління") : зб.наук.пр.– Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2019. – Вип. 1 (10). – С. 327–333.

 

Підручники, посібники, монографії

 1. О.М. Колєнов, О.Є. Безуглов, В.М. Іщук Первинна підготовка пожежного-рятувальника Навчальний посібник – Х: НУЦЗУ КП «Міськдрук», 2014. – 455 с
 2. О.Є. Безуглов, В.М. Іщук, О.М. Колєнов, О.О.Назаров, В.М. Попов. Організація служби особового складу пожежно-рятувальних підрозділів. 

 

Підвищення кваліфікації

 

 

Робота з молоддю

 

Керівництво науковим гуртком "Засоби індивідуального та колективного захисту " кафедри пожежної та рятувальної підготовки Наказ НУЦЗ України від 28.09.2018 №  133 "Про організацію роботи наукового товариства університету".

Формування здорового способу життя  молодших школярів у процесі валеологічної освіти, шифр «Будь здоров». Початкова освіта. Подберезна Ольга Сергіївна ПГПБ-16-232, Агашков Сергій Сергійович ПБ-16-231.

 

Нагороди, сертифікати

 

 

Організаційна діяльність

 

Заступник начальника кафедри  Організації служби та підготовки з 1994року по 2004рік.

 

Наукові інтереси

 

Ідентифікатор автора у Scopus:- 57347126100

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9297-8270