Історія кафедри

     Кафедра спеціальної хімії й хімічної технології була заснована в липні 2004 року, як кафедра «Процесів горіння», але її виникнення можна віднести до Всеукраїнських пожежно-технічних курсів, коли окремі дисципліни читалися на різних навчальних циклах. Ще перші покоління випускників з повагою згадують викладачів спеціальної хімії й теплопередачі. Знання, які надаються при вивченні спеціальної хімії й теплопередачі, є основою розуміння умов виникнення, розвитку, припинення й запобігання надзвичайних ситуацій. Тому вони залишаються базою вивчення спеціальних курсів як профілактичної, так і тактичної спрямованості. Основи “Теорії розвитку й припинення горіння” формувалися Шандибою В.А., що работали в пожежно-профілактичному циклі з 60-х років минулого сторіччя. Великий вплив на становлення курсантів як фахівців в 70-х роках надавав керівник предметної комісії зі спеціальної хімії Бронишевський Б.П. Далі предметну комісію очолювали Деревۥянко І.Г., Тарахно О.В. Саме Тарахно О.В. стала першим керівником новоствореної кафедри «Процесів горіння», тією особою, що сформувала подальші напрямки розвитку. З вересня 2022 року начальником кафедри призначено полковника служби цивільного захисту Є.Д. Слепужнікова.

     За час із 2004 року відбулося становлення кафедри. як конкурентноспроможньої науково-педагогічної структури Національного університету цивільного захисту України. Кафедра в повному обсязі виконує покладені на неї обов'язки по підготовці здобувачів вищої освіти до вивчення навчальних дисциплін згідно з освітньо-професійними програмами: "Екстремальна та кризова психологія", "Екологічна безпека", "Радіаційний та хімічний захист", " Пожежна безпека", "Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи", "Аудит пожежної та техногенної безпеки", "Цивільний захист", " Охорона праці", "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт".

        У світлі нових завдань, покладених на кафедру, в 2010 році вона була перейменована в кафедру «Спеціальної хімії та хімічної технології». У цей час кафедра «Спеціальної хімії та хімічної технології» успішно проводе підготовку здобувачів вищої освіти у галузі знань 16 "Хімічна інженерія та біоінженерія" за спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія», освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист». З серпня 2023 року здобувачі вищої освіти першого курсу  мають змогу отримати робітничу спеціальність "Хімік-рятувальник".

 

Склад кафедри 2012 рік

 

Склад кафедри 2015 році

Склад кафедри 2019 році

Будівля кафедри спеціальної хімії та хімічної технології

Лінійка сертифікатів про акредитацію освітньо - професійних програм за час існування кафедри