Історія кафедри

Кафедра спеціальної хімії й хімічної технології була заснована в липні 2004 року, як кафедра «Процесів горіння», але її виникнення можна віднести до Всеукраїнських пожежно-технічних курсів, коли окремі дисципліни читалися на різних навчальних циклах. Ще перші покоління випускників з повагою згадують викладачів спеціальної хімії й теплопередачі. Знання, які надаються при вивченні спеціальної хімії й теплопередачі, є основою розуміння умов виникнення, розвитку, припинення й запобігання надзвичайних ситуацій. Тому вони залишаються базою вивчення спеціальних курсів як профілактичної, так і тактичної спрямованості. Основи “Теорії розвитку й припинення горіння” формувалися Шандибою В.А., що работали в пожежно-профілактичному циклі з 60-х років минулого сторіччя. Великий вплив на становлення курсантів як фахівців в 70-х роках надавав керівник предметної комісії зі спеціальної хімії Бронишевський Б.П. Далі предметну комісію очолювали Деревۥянко І.Г., Тарахно О.В. Саме Тарахно О.В. стала першим керівником новоствореної кафедри «Процесів горіння», тією особою, що і зараз визначає напрямки розвитку.

За час із 2004 року відбулося становлення кафедри. як конкурентноспроможньої науково-педагогічної структури Національного університету цивільного захисту України. Кафедра добре виконує покладені на неї обов'язки по підготовці слухачів до вивчення спеціальних дисциплін «Пожежної безпеки», «Цивільного захисту», «Охорони праці», «Екології».

У світлі нових завдань, покладених на кафедру, в 2010 році вона була перейменована в кафедру «Спеціальної хімії та хімічної технології». У цей час кафедра «Спеціальної хімії та хімічної технології» успішно проводе підготовку фахівців у галузі знань 161 «Хімічна технологія та інженерія» за напрямом 16 "Хімічна технологія", освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист». Курсанти перших курсів навчання отримують робочі спеціальності «Дозиметрист» та «Дезактиваторщик».

Робота кураторів навчальних груп