Навчально-методична робота

Співробітниками кафедри видано монографії, підручники, навчальні посібники, практикуми, лабораторні практикуми, методичні вказівки для вивчення курсів з хімії, термодинаміки та теплопередачі, теорії розвитку та припинення горіння, теоретичних основ пожежовибухонебезпеки, основ радіаційної безпеки   та ін. Створено програмні продукти, що використовуються для проведення аудиторних занять та написання кваліфікаційних робіт.

 1. Лабораторний практикум з курсу "Теорія розвитку та припинення горіння" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов, В.М. Баланюк . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 193 с.
 2. Теорія розвитку та припинення горіння : Метод. вказівки та контрольні завдання для курсантів та слухачів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 7.092.107 "Пожежна безпека" / О.В. Тарахно, К.В. Жернокльов . ─ Х : АЦЗУ, 2005 .
 3. Фізико-хімічні основи використання води в пожежній справі : Навч. посіб. / О.В. Тарахно, А.Я. Шаршанов . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 252 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
 4. Тарахно , О.В. Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки : Підруч. ─ Х. : АЦЗУ, 2006 . ─ 395 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13
 5. Методичні вказівки з виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 051301 "Хімічна технологія" кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету оперативно-рятувальних сил / Уклад. О.В. Тарахно, В.Д. Калугін, М.А. Чиркіна . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 .
 6. Конспект лекцій з хімії : Навч. посіб.: Ч.2 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х. : АПБУ, 2003 . ─ 134 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9
 7. Кірєєв, О.О. Довідкові матеріали з хімії для курсантів 1 курсу. ─ Х : АЦЗУ, 2004.
 8. Кірєєв, О.О. Методичні вказівки та лабораторний журнал з дисципліни "хімія" . ─ Х : АЦЗУ, 2004.
 9. Кірєєв, О.О. Лабораторні роботи з хімії . ─ Х : АПБУ, 2000.
 10. Методичні вказівки до самостійної роботи з хімії для слухачів заочного навчання / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х : ХІПБ, 2000 . ─ 57 с.
 11. Кірєєв, О.О. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ХІМІЇ ДЛЯ КУРСАНТІВ 1 КУРСУ. ЧАСТИНА 1 . ─ Х : ХІПБ, 1999.
 12. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з хімії частина 2 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АПБУ, 2002.
 13. Розв'язання задач по хімії / Уклад. О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АЦЗУ, 2004.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
 14. Кірєєв, О.О. Конспект лекцій з хімії : Навч. посіб.: Ч. 1 / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова . ─ Х : АПБУ, 2002 . ─ 119 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
 15. Загальна та спеціальна хімія : Лабораторні роботи : Практикум / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 189 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6
 16. Практикум з хімії / О.О. Кірєєв, Г.В. Тарасова, О.М. Щербина, В.В. Кукуєва ; ЛІПБ, АЦЗУ . ─ Х. : АЦЗУ, 2004 . ─ 146 с.
  Частини: 1 , 2
 17. Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження : Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни / О.О. Кірєєв, К.В. Жернокльов, В.Д. Калугін та ін. ─ Х. : НУЦЗУ, 2010 . ─ 94 с.
 18. Фізична хімія : Методичні вказівки для вивчення дисципліни та контрольні завдання / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 114 с.
 19. Фізична хімія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 13 с.
 20. Кірєєв, О.О. Поверхневі явища та дисперсні системи : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання . ─ Х. : НУЦЗУ, 2011 . ─ 61 с.
 21. Фізична хімія : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Уклад. О.О. Кірєєв . ─ Х. : НУЦЗУ, 2013 . ─ 12 с.
 22. Общая химическая технология : Методические указания к изучению дисциплины и контрольные задания / Уклад. В.В. Дейнека . ─ Х. : НУГЗУ, 2012 . ─ 114 с.
 23. Рябова, І.Б. Термодинаміка та теплопередача у пожежній справі : Навч. посіб. / І.Б. Рябова, І.В. Сайчук, А.Я. Шаршанов . ─ Навч. посіб. ─ Х. : АПБУ, 2002 . ─ 352 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
 24. Шаршанов, А.Я. Термодинаміка і теплопередача : Методичні вказівки до вивчення курсу та контрольні завдання / А.Я. Шаршанов, І.В. Сайчук . ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 165с.
  Частини: 1, 2
 25. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі : Практикум. Лабораторні роботи / А.Я. Шаршанов, А.Р. Дзюбик, А.Л. Лега та ін. ─ Х. : УЦЗУ, 2007 . ─ 250 с.
  Частини: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
 26. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Термодинаміка та теплопередача" / Уклад. А.Я. Шаршанов . ─ Х. : АПБУ, 2001 . ─ 31 с.
 27. Лабораторний практикум по курсу "Термодинаміка та теплопередача" / Уклад. І.Б. Рябова, А.Я. Шаршанов . ─ Х. : ХІПБ, 1998 . ─ 55 с.