Матеріальна база кафедри

 

 Лабораторія з відпрацювання процедур та методології відбору проб небезпечних хімічних, біологічних, радіоактивних речовин, а також поводження з радіоактивними матеріалами (передана за програмою співпраці з Агенством зі зменшення загроз Міністерства оборони США)

http://images//topmenu/kafedry/kafedra-spetsialnoi-khimii-ta-khimichnoi-tekhnolohii/Shht_1/1645009771267.jpg

 

 

 

аудитория №101  

для проведення занять із освітніх компонент: "Хімія", "Загальна та неорганічна хімія", "Технологія, обладнання і проектування природоохоронних систем " 

 

 

 

 

аудитория №102  

для проведення занять із освітніх компонент: "Термодинаміка та теплопередача","Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів",

"Технічні засоби спеціальної обробки","Знешкодження і утилізація небезпечних хімічних речовин"

 

 

 

 

аудитория №103

для проведення занять із освітніх компонент: "Фізична хімія", "Органічна хімія", "Аналітична хімія", "Інструментальні методи хімічного аналізу, "Технологія вогнестійких захисних покриттів"


 

 

 

аудитория №104

для проведення занять із освітніх компонент: "Теорія горіння та вибуху","Теорія розвитку та припинення горіння","Теорія пожежовибухонебезпеки", "Моделювання процесів горіння", "Матеріали спеціального призначення для захисту від іонізуючого випромінювання», "Охорона праці в хімічному виробництві"

 

 

 

аудитория №208

для проведення занять із освітніх компонент: "Технічні засоби контролю та розвідки","Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження","Методологія відбору проб для хімічного та радіологічного аналізу","Організація міжнародної взаємодії під час транскордонних надзвичайних ситуацій"

 

 

 

 

аудитория №152

для проведення занять із освітніх компонент: "Хімія", "Теорія горіння та вибуху","Теорія розвитку та припинення горіння","Теорія пожежовибухонебезпеки","Моделювання процесів горіння", "Організація та планування захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах"