Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2022 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Проєкт освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» для обговорення (2023 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

Результати опитування випускників щодо якості наданих їм освітніх послуг

Результати он-лайн опитування роботодавців щодо якості підготовки фахівців

 

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2022 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2021 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2020 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Проєкт освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» для обговорення (2023 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія