Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2020 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2021 рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Проект освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» для обговорення (2022 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2020 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Освітньо-професійна програма «Радіаційний та хімічний захист» (2021 рік) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

Проект освітньо-професійної програми «Радіаційний та хімічний захист» для обговорення (2022 рік)

Обговорення проектів освітніх програм

Результати опитування здобувачів щодо якості освітньої програми

 


Силабуси за освітніми програмами

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія

 

Силабуси за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія, галузь знань 16 – Хімічна та біоінженерія