Наукова діяльність

18 травня 2023 року у рамках відзначення Дня науки в Україні в НУЦЗ України  було проведено конкурс наукових розробок, створених у 2022 році. Конкурсній комісії було представлено кращі наукові експонати та монографії університету. Від кафедри спеціальної хімії та хімічної технології факультету оперативно-рятувальних сил до участі у конкурсі було подано 2 наукових експонати. За результатами голосування конкурсної комісії:

– авторський колектив виставкового наукового експонату «Лабораторна установка для проведення вогневих випробувань текстильних матеріалів» у складі Скородумова О.Б., Чеботарьова О.М. було нагороджено диплом І ступеня;

– авторський колектив виставкового наукового експонату «Мобільний контейнер для джерел іонізуючого випромінювання» у складі Слепужніков Є.Д., Чиркіна М.А., Мінська Н.В., Гапон Ю.К. отримали диплом ІІ ступеня.

  

 

  Дисертаційні дослідження ад'юнктів кафедри 

     Макаренко Вікторія Сергіївна "Удосконалення методів гасіння пожеж легкозаймистих рідин твердими пористими матеріалами". Науковий керівник: професор, доктор технічних наук, професор кафедри Кірєєв Олександр Олександрович.

  

 

  

Чеботарьова Олена Миколаївна "Вогнестійкі покриття по текстильних матеріалах на основі гібридних гелів SiO2". Науковий керівник: професор, доктор технічних наук, професор кафедри Скородумова Ольга Борисівна.

  

 

  

 

Робота наукового товариства 

Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» в НУЦЗ України працює наукове товариство курсантів (студентів, слухачів) і молодих вчених. В межах діяльності якого здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових тем кафедр та/або індивідуальних тем досліджень під час освітнього процесу за ОПП "Радіаційний та хімічний захист" (Наказ НУЦЗУ від 30.09.2022 р № 140  «Про організацію роботи наукового товариства університету у 2022-2023 навчальному році»).

 

Відбір проб рідин та твердих речовин за допомогою комплекту для відбору проб SMART DEFENSE SD-1 зі здобувачами вищої освіти гр. ХТ-20-235

 

 

 

 Методика написання наукових статей

 

Знайомство з поняттям "статистична вибірка"

 

Ознайомлення з  контейнером для  джерел іонізуючого випромінювання

 

 

 

Приготування розчинів різної концентрації. Дослідження розчинностей солей у воді. Робота з хімічним посудом

  

 

 

 
Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:

Науково-дослідні роботи та дослідження на кафедрі Спеціальної хімії та хімічної технології проводяться за такими основними напрямками:
1. Фізико-хімічні властивості речовин:
2. Горіння речовин та матеріалів:
3. Пожежогасіння та вогнезахист:
4. Природоохоронні технології:
5. Радіаційний, хімічний захист та моніторинг:
6. Педагогіка:
 
 
Профілі ORCID та Scopus
співробітників кафедри Спеціальної хімії та хімічної технології
 
№ з/п
Профіль в
scholar.google
Ідентифікатор ORCID
Ідентифікатор Scopus
1.  
Гапон Юліана Костянтинівна 0000-0002-3304-5657
2. 
3.  
4.  
5.  
6.  
Дейнека Вікторія Володимирівна 0000-0002-5781-7092
7. 
8. 
9.
10. 
11.
 

 

 

 

     

Пристрій для проведення деконтамінації

Загальний вигляд:

В основу пристрою для проведення деконтамінації поставлено завдання щодо проведення деконтамінації за допомогою існуючих пожежних автоцистерн без додаткового їх переобладнання. Це дозволить проводити оперативну деконтамінаційну обробку, як  рятівників так і населення та технічних засобів, під час виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру, у стислі строки без залучення додаткової спеціальної техніки та засобів. Пристрій для проведення деконтаменації включає: кронштейни для кріплення пристрою на пожежній драбині та затискне кільце для закріплення пожежного ствола на драбині; замки кронштейнів та затискного кільця; висувну та поворотну штанги з затискними гвинтами.

    

«Експериментальна установка для подачі піни швидкого тверднення»

Загальний вигляд:

В основу експериментальної установки для подачі піни швидкого тверднення поставлено завдання щодо роздільної подачі двокомпонентної піноутворюючої системи. Використання установки дозволяє проводити оперативну подачу як ізолюючих так і вогнегасних матеріалів на поверхню рідких небезпечних хімічних речовин та горючих рідин.Експериментальна установка для подачі піни швидкого тверднення включає: спинку-каркас для кріплення основних складових установки та зручного транспортування, 2 балони загальним об’ємом 11 л, повітряний балон високого тиску об’ємом 1 л, редуктор повітряний, камера змішування робочих розчинів, розтруб з отворами та пакетом сіток, ручка, комплект трубок, 2 плечові паски.

 
 
За час існування кафедри науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 225 статей у фахових виданнях України та зарубіжжя. Опубліковано наукові статті у збірках (журналах), що входять до переліку міжнародних науко-метричних баз WEBOMETRICS, Scopus, Web of Science.

Основні наукові публікації співробітників кафедри

 

Щорічно співробітники кафедри беруть участь у 10 – 12 науково-практичних конференціях, як в Україні, так і за її межами.
 
  •  
 
Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять роботу з подання заявок для отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності (патентів на винаходи, корисні моделі, авторських свідоцтв на службовий твір).
 

1. Пат. 82249 Україна, МПК7 G01K 17/04, G01N 25/20. Спосіб компенсаційного диференційно-термічного аналізу теплових ефектів / Трегубов Д.Г., Тарахно О.В., Жернокльов К.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 01866; заявл. 15.02.2013 ; опубл. 25.07.2013, Бюл. №14.
2. Патент 104561 Україна, Кліматична камера / Кустов М.В., Калугін В.Д., Поспєлов Б.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 11701; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. №4.
3. Патент 104709 Україна, Стенд для дослідження процесів горіння / Кустов М.В., Жернокльов К.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2013 11756; заявл. 19.09.2013 ; опубл. 25.02.2014, Бюл. №5.
4. Патент 98931 Україна, МПК7 G01N 25/20. Спосіб оцінки схильності зернистих матеріалів до самонагрівання / Трегубов Д.Г., Тарахно О.В., Жернокльов К.В., Оржиховський Д.С.; заявник та патентовласник НУЦЗУ - u 2014 13114; заявл. 08.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. №9.
5. Пат. 105339 Україна. Пристрій для скидання автоматизованих засобів контролю факторів небезпеки та вантажів для постраждалих з безпілотного літального апарату / Андронов В.А., Калугін В.Д., Тютюник В.В., Тютюник Ю.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2015 05311; заявл. 15.10.2015; опубл. 10.03.2016, Бюл.№ 7.
6. Пат. 105292, Україна, МПК G01T 1/204. Рідкий сцинтилятор / Л.А. Андрющенко, О.І. Бедрик, П.М. Жмурін, Л.М. Трефілова; заявник та патентовласник Iнститут сцинтиляційних матерiалiв НАНУ – № а 201213508 ; заявл. 26.11.2012 ; опубл. 25.04.2014, Бюл. №8.
7. Пат. 120982 Україна, МПК8 A62C 3/02, A62C 5/033. Спосіб гасіння низових лісових пожеж за допомогою бінарних гелеутворюючих систем / Кірєєв О.О., Савельєв Д.І., Трегубов Д.Г., Онацька А.О.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2017 05311; заявл. 30.05.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл.№ 22.
8. Пат. 114393 Україна. Пристрій для скидання автоматизованих засобів контролю небезпечних факторів надзвичайних ситуацій з безпілотного літального апарату / Андронов В.А., Калугін В.Д., Тютюник В.В., Тютюник Ю.В.; заявник та патентовласник Національний університет цивільного захисту України - u 2015 05311; заявл. 15.10.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл.№ 7.
9. Пат. 118468 Україна МПК7 (2006) A62C 13/00, A62C 31/00, F04F 5/00 Переносний пристрій ежекційного типу для отримання вогнегасного гелю / Саченко О.В, Виноградов С.А., Кірєєв О.О., Калиновський А.Я., Островерх О.О., Баркалов В.Г. заявник і патентовласник Національний університет цивільного захисту України. – u201701868. Заявл. 27.02.2017; Патент опубліковано 10.08.2017; бюл. № 15/2017

10. Патент 135238 Україна, МПК A62D 3/00 (2006.01), A61L 2/00 (2006.01). Кустов М.В., Слепужніков Є.Д., Тарахно О.В., Чиркіна М.В. /Патент на корисну модель «Пристрій для проведення деконтамінації»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- №u201900129; заявл. 03.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. №12.

11. Патент 148494 Україна, МПК (2021.01), G21F 5/00. Слепужніков Є.Д., Кустов М.В., Григоренко О.М., Хмиров І.М., Липовий В.О., Хмирова А.О. /Патент на корисну модель «Універсальний контейнер для джерел іонізуючого випромінювання»// заявник та патентовласник НУЦЗУ- № u202102135; заявл. 22.04.2021; опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32.
 

 
  
 
 
На кафедрі було підготовлено та захищено 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня “доктор наук” та 6 дисертацій на здобуття вченого ступеня “кандидат наук”.
Кандидатські дисертації:
• Бабенко О.В. “Використання явища гелеутворення для підвищення ефективності рідинних засобів пожежогасіння”;
• Кустов М.В. “Разработка огнетушащего состава повышенной эффективности на основе водных стабилизированных эмульсий для тушения пожаров класса А ”;
•Прусский А.В. “Разработка газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для выявления первичной стадии горения целлюлозосодержащих материалов”;
• Савченко О.В. “Підвищення ефективності пожежогасіння об‘єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів”;
• Чернуха А.А. “Підвищення ефективності вогнезахисту деревени за допомогою гелеутворюючих складів на основі силікатів”;
• Савельєв Д.І. "Підвищення ефективності гасіння низових лісових пожеж шляхом використання бінарних вогнегасних систем з роздільним подаванням"
 
Докторські дисертації:
• Киреев А.А. “Гелеобразующие огнетушащие и огнезащитные средства повышенной эффективности применительно к пожарам класса А”;
• Тютюник В.В. “Создание комплексной системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в регионах Украины”;
• Кустов М.В. "Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин";
• Дадашов І. Ф. огли "Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими пористими матеріалами та гелеутворюючими системами";
• Шаршанов А.Я. "Розвиток наукових основ захисту речовин і матеріалів від теплового впливу пожежі";
• Тарахно О.В "Розвиток наукових основ створення еластичних вогнегасних покриттів по текстильних  матеріалах"