Відкриті заняття науково-педодагічних працівників кафедри:

1. Відкрите заняття професора кафедри, доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника Трефілової Лариси Миколаївни

2. Відкрите заняття доцента кафедри, кандидата технічних наук Гапон Юліани Костянтинівни

3. Відкрите заняття професора кафедри, доктора технічних наук, професора Кірєєва Олександра Олександровича

4. Відкрите заняття професора кафедри, доктора технічних наук, професора Скородумової Ольги Борисівни

5. Відкрите заняття доцента кафедри, кандидата технічних наук, доцента Трегубова Дмитра Георгійовича

6. Відкрите заняття старшего викладача кафедри, кандидата технічних наук, доцента Христич Олени Валеріївни

7. Відкрите заняття заступника начальника кафедри, кандидата технічних наук, доцента Чиркіної Марини Анатоліївни

8. Відкрите заняття доцента кафедри, доктора технічних наук, доцента Мінської Наталі Викторівни

9. Відкрите заняття начальника кафедри, кандидата технічних наук  Cлепужнікова Євгена Дмитровича

 

Виїзні заняття науково-педодагічних працівників із залученням стейкхолдерів:

1. Виїзне заняття  на території підприємства «База ОПС-Черкаси тара»

2.

 

 

Силабуси освітніх компонентів

 

Освітній рівень - бакалавр

 


Освітній рівень - магістр

 

 


Освітній рівень - доктор філософії