Силабуси за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист» 

 

Обов'язкові освітні компоненти

 

Денна форма навчання   Заочна форма навчання
Менеджмент у виробництві   Менеджмент у виробництві
Методологія та організація наукових досліджень   Методологія та організація наукових досліджень
Метрологія, сертифікація та патентознавство   Метрологія, сертифікація та патентознавство
Іноземна мова для міжнародних тестів   Іноземна мова для міжнародних тестів
Автоматичні системи управління в хімічних виробництвах   Автоматичні системи управління в хімічних виробництвах
Правове регулювання діяльності у сфері радіаційного, хімічного і біологічного захисту   Правове регулювання діяльності у сфері радіаційного, хімічного і біологічного захисту
Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечних виробництвах   Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечних виробництвах
Організація та планування захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах   Організація та планування захисту населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах
Організація аварійно-рятувальних робіт з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях   Організація аварійно-рятувальних робіт з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях
Поводження з радіоактивними матеріалами   Поводження з радіоактивними матеріалами
Промислова безпека сучасних виробничих технологій   Промислова безпека сучасних виробничих технологій
Технологія, обладнання і пректування природоохороних систем   Технологія, обладнання і пректування природоохороних систем
Охорона праці у хімічному виробництві   Охорона праці у хімічному виробництві
Переддипломна практика   Переддипломна практика
Виконання та захист кваліфікаційної роботи   Виконання та захист кваліфікаційної роботи

 

Вибіркові освітні компоненти

 

Денна форма навчання   Заочна форма навчання
Філософія і методологія науки   Філософія і методологія науки
Психологія та педагогіка вищої школи   Психологія та педагогіка вищої школи
Технологія вогнестійких захисних покриттів   Технологія вогнестійких захисних покриттів
Знешкодження і утилізація небезпечних хімічних речовин   Знешкодження і утилізація небезпечних хімічних речовин
Методологія відбору проб для хімічного та радіологічного аналізу   Методологія відбору проб для хімічного та радіологічного аналізу
Матеріали спеціального призначення для захисту від іонізуючого випромінювання   Матеріали спеціального призначення для захисту від іонізуючого випромінювання
Психологічна підготовка до діяльності в екстремальних умовах   Психологічна підготовка до діяльності в екстремальних умовах
    Організація міжнародної взаємодії під час транскордоних надзвичайних ситуацій