Силабуси за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист» 

 

Обов'язкові освітні компоненти

 

Денна форма навчання   Заочна форма навчання
Українська мова (за професійним спрямуванням)   Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та культура України   Історія та культура України
Філософія   Філософія
Іноземна мова   Іноземна мова
Вища математика   Вища математика
Основи інформаційних технологій   Основи інформаційних технологій
Фізика   Фізика
Загальна та неорганічна хімія   Загальна та неорганічна хімія
Органічна хімія   Органічна хімія
Інженерна і комп'ютерна графіка   Інженерна і комп'ютерна графіка
Процеси та апарати хімічних виробництв   Процеси та апарати хімічних виробництв
Загальна хімічна технологія   Загальна хімічна технологія
Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології   Математичне моделювання та оптимізація об'єктів хімічної технології
Контроль та керування хіміко-технологічними процессами   Контроль та керування хіміко-технологічними процессами
Економіка, організація та управління хімічних підприємств   Економіка, організація та управління хімічних підприємств
Аналітична хімія   Аналітична хімія
Інструментальні методи хімічного аналізу   Інструментальні методи хімічного аналізу
Фізична хімія   Фізична хімія
Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)   Поверхневі явища та дисперсні системи (колоїдна хімія)
Основи проектування хімічних виробництв   Основи проектування хімічних виробництв
Енерготехнологія хіміко-технологічних процессів   Енерготехнологія хіміко-технологічних процессів
Засоби індивідуального та колективного захисту   Засоби індивідуального та колективного захисту
Основи радіаційної безпеки   Основи радіаційної безпеки
Аварійно-рятувальні роботи з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях   Аварійно-рятувальні роботи з радіаційного та хімічного захисту в надзвичайних ситуаціях
Захист населення та теріторій від наслідків зруйнувань радіаційних та хімічних об'єктів   Захист населення та теріторій від наслідків зруйнувань радіаційних та хімічних об'єктів
Спеціальна та загальна фізична підготовка (розділ -Спеціальна підготовка)   Спеціальна та загальна фізична підготовка (розділ -Спеціальна підготовка)
Основи охорони праці   Основи охорони праці
Навчальна практика   Навчальна практика
Переддипломна виробнича практика   Переддипломна виробнича практика
Виконання та захист кваліфікаційної роботи   Виконання та захист кваліфікаційної роботи

 


Вибіркові освітні компоненти

 

Денна форма навчання   Заочна форма навчання
Правознавство   Правознавство
Політологія   Політологія
Теорія горіння та вибуху   Теорія горіння та вибуху
Будова та експлуатація спеціальної техніки   Будова та експлуатація спеціальної техніки
Технічні засоби контролю та розвідки   Технічні засоби контролю та розвідки
Технічні засоби спеціальної обробки   Технічні засоби спеціальної обробки
Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту   Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження   Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження
Безпека потенційнонебезпечних технологій та виробництв   Безпека потенційнонебезпечних технологій та виробництв
Підготовка з надання домедичної допомоги   Підготовка з надання домедичної допомоги
Захист навколишнього середовища   Захист навколишнього середовища
Навчальна практика   Фізико-хімічні основи технологічних процесів захисту довкілля